Kongress 2024

Velkommen til kongress 27.- 28. april!

Publisert: 1. mars 2024
Sist oppdatert: 29. april 2024
avstemning kongress 2022

Husk påmeldingsfristen 27. februar!

Innkalling

Innkalling til kongress 2024 

Frister og påmelding

 • Fristen for å sende inn forslag til saker og endringsforslag til plattformer er 27. februar.
 • Påmeldingsfristen er 27. februar. Du kan melde deg på her. 
 • PÅMELDINGEN ER BINDENDE. Hvis noen er meldt på, men ikke møter opp, blir det ilagt en no show-fee på kr. 1000,-. Dette gjelder ikke dersom noen andre fra organisasjonen overtar plassen. Derfor anbefales det å velge varaer til kongressen.
 • Organisasjonene må selv booke hotellrom. Dette kan gjøres via denne linken. Tilbudet gjelder til 27. februar. Etter dette må eventuelle ledige rom bookes til markedspris

På programmet

 • Åpning 
 • Konstituering
 • Medlemmer
 • Styrets beretning
 • Vedtekter
 • Retningslinjer for fastsettelse av kontingent
 • Rapport om den aktuelle situasjonen på alkohol-, narkotika og
  pengespillpolitikken
 • Politiske plattformer
 • Handlingsplan
 • Politiske uttalelser
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Valg

Nye PDF

Skjema for endringsforslag

Skjema for endringsforslag kan lastes ned her

Sakspapirer

Saksliste kongress 2024

Program kongress 2024

Sak 2 Konstituering

Sak 3 Nye medlemmer

Sak 3 Nye medlemmer Vedlegg 1 Begrunnelse for innstilling

Sak 4 Årsrapport

Sak 4 Årsrapport Vedlegg 1 Årsrapport 2022

Sak 4 Årsrapport Vedlegg 2 Årsrapport 2023

Sak 4 Årsrapport Vedlegg 3 Politisk og organisatorisk regnskap 2022-2024

Sak 4 Årsrapport Vedlegg 4 Kontrollkomiteens rapport 2022

Sak 4 Årsrapport Vedlegg 5 Kontrollkomiteens rapport for 2023

Sak 5 vedtekter

Sak 5 Vedtekter - med tillegg

Sak 5 vedlegg 1 forslag til nye vedtekter

Sak 5 Vedtekter Vedlegg 1 Forslag til nye vedtekter - med tillegg

Sak 5 vedlegg 2 nåværende vedtekter

Sak 8 Plattformer

Sak 8 Plattformer Vedlegg 1 Alkoholpolitisk plattform

Sak 8 Plattformer Vedlegg 2 Narkotikapolitisk plattform

Sak 8 Plattformer Vedlegg 3 Spillpolitisk plattform

Sak 9 Handlingsplan

Sak 9 Handlingsplan Vedlegg 1 Forslag til ny Handlingsplan 2024-2026

Sak 10 Politiske uttalelser 

Sak 10 Politiske uttalelser Vedlegg 1 Helse før næringsinteresser i internasjonal ruspolitikk

Sak 10 Politiske uttalelser Vedlegg 2 Bevar polet – dropp sterkøl i butikk

Sak 10 Politiske uttalelser Vedlegg 3 Forskning på rusfeltet må styrkes

Sak 11 Regnskap

Sak 11 Vedlegg 1 Årsregnskap

Sak 11 Vedlegg 2 Revisors beretning 2022

Sak 11 Vedlegg 2 Revisors beretning 2023

Sak 12 Langtidsbudsjett

Sak 12 Langtidsbudsjett Vedlegg 1 Actis langtidsbudsjett 2024-2026

Sak 13 Valgkomiteens innstilling

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler