Mange tester illegale rusmidler for første gang i russetiden

Ny undersøkelse viser at 17 prosent av de som har vært russ har brukt narkotika i russetiden.

Publisert: 15. mai 2024
Sist oppdatert: 21. mai 2024
russ

Å feire 13 års skolegang med kokain eller cannabis er en farlig vei å gå, sier Inger Lise Hansen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Sentio har på oppdrag fra Actis gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdom mellom 17 og 20 år om russ og illegale rusmidler. Den forteller at 17 prosent har brukt narkotika i russetiden. 35 prosent av disse svarte at russetiden var den første gangen de brukte illegale rusmidler. I Oslo var tilsvarende tall 60 prosent.

Selv om utvalget er lite (286 respondenter), underbygger tallene inntrykket som kommer fra flere hold om at det er mye narkotikabruk blant russen.

En farlig vei å gå

- Dette er høye tall, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. - Å feire 13 års skolegang med kokain eller cannabis er en farlig vei å gå. Vi snakker om rusmidler som kan ha alvorlige skadevirkninger og i verste fall føre til avhengighet. Dette kan forfølge ungdommen langt inn i studielivet og voksentilværelsen.

Hansen mener det virker som at det ligger en forventning om at man i russetiden skal krysse grenser også når det gjelder narkotikabruk. Samtidig kommer gruppepresset, som mange trolig gir etter for, selv om de egentlig ikke hadde planer om å teste narkotika.

Må snu trenden

- Når så mange unge prøver illegale rusmidler for første gang i russetiden, må vi sette inn ekstra tiltak for å motvirke utviklingen. Vi trenger mer informasjon og holdningsskapende arbeid som kan snu trenden. Samtidig trengs flere tydelig stemmer fra russen selv som sier nei til narkotika, slik vi har sett for eksempel i Kristiansand.

Snakk med russen din

Hansen peker også på foreldrenes rolle: - De er de beste forebyggerne og bør forberede seg på russetiden i god tid før den starter. Samtalen om rusbruk med ungdommene i huset må bygges over tid. Snakk om det før du tror det er aktuelt, og fortsett gjennom russetiden, sier hun.

Inger Lise Hansen understeker at det også er mye bra å si om russen. - De skaper liv og setter farge på bybildet, samtidig som de seg imellom opplever samhold og fellesskap med gamle og nye venner. Det er den fine delen ved russetiden, som vi ikke må glemme oppe i det hele.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler