Narkotikabruk i Norge: Økt bruk av kokain

Folkehelseinstituttet har nå lagt frem oppdaterte tall om narkotikabruk i Norge. Tallene viser en økning av unge mellom 16-30 år som har prøvd kokain det siste året.

Publisert: 9. februar 2023
Sist oppdatert: 9. februar 2023
Ungdom som står lent opp mot vegg.

Nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Generelt har cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene. Foto: Pexels.

Årets undersøkelse viser at 4,7 prosent av de mellom 16 og 30 år oppga å ha brukt kokain det siste året. Dette tallet har ligget mellom 1,3 og 3,3 det siste tiåret. I 2017 var tallet 2,2, og man ser dermed en dobling i denne gruppen på fem år.

Datagrunnlaget er Folkehelseinstituttets (FHI) årlige spørreundersøkelser. Undersøkelsen er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og vektlegger utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper.

Oppsummeringen av undersøkelsen kan leses i sin helhet på FHIs nettsider.

Stabil cannabisbruk blant unge voksne

Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale rusmidlet i Norge. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt 5 prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene.

Nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Generelt har cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene.

Andre hovedfunn

  • Det er små forskjeller mellom menn og kvinner i bruk av cannabis i 2022. Dette markerer et brudd med tidligere år: Cannabisbruk siste 12 måneder blant kvinner gikk opp fra 2021 til 2022, mens bruken blant menn er stabil.
  • Av de som har brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte hele 85 prosent at de enten fikk eller kjøpte cannabis av bekjente.
  • De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.
  • Antallet som oppgir bruk av sentralstimulerende midler er lavt, og endringer fra ett år til et annet må derfor tolkes med forsiktighet. Om man sammenligner periodene 2013-2017 og 2018-2022, er det kun bruken av kokain som har økt det siste tiåret.
Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler