Ny gjennomgang av rusforebygging i Norge

FNs narkotikabyrå har gjennomgått det forebyggende arbeidet i Norge og vurdert om det lever opp til de internasjonale standardene for rusforebygging. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid over hele landet, men at det fortsatt er rom for forbedring.

Publisert: 9. november 2023
Sist oppdatert: 9. november 2023

FNs narkotikabyrå trekker særlig fram SLT-samarbeidet som unikt. Foto: Shutterstock

Norge får mye ros for godt og helhetlig rusforebyggende arbeid i rapporten. Vi har tiltak rettet mot mange ulike aldersgrupper og på mange arenaer. FN-rapporten trekker særlig fram SLT-modellen som et unikt eksempel på tverrsektorielt samarbeid.

Selv om Norge får mye skryt påpeker likevel FN-byrået at det fortsatt gjennomføres mange tiltak som ikke er kunnskapsbasert.

Viktig å evaluere

Rapporten skiller mellom kunnskapsbaserte tiltak, delvis kunnskapsbaserte tiltak, støttetiltak og tiltak som ikke er kunnskapsbasert. 40 prosent av tiltakene anses å være helt eller delvis kunnskapsbasert, 33 prosent klassifiseres som støttetiltak, og 25 prosent anses å være ikke kunnskapsbasert.

Noe av grunnen til at disse siste tiltakene vurderes som ikke kunnskapsbasert, er fordi de mangler evaluering. Dermed vet vi ikke sikkert om de virker etter hensikten. «Vær så snill å evaluere!» var oppfordringen fra rapportens hovedforfatter, Giovanna Campello.

Håper flere vil følge Norges eksempel

FNs Narkotikabyrå har samarbeidet med Korus Oslo om rapporten, men kompetansesentre og kommuner over hele landet har bidratt med datagrunnlaget i rapporten.

FNs narkotikabyrå håper at flere land vil følge Norges eksempel og gjøre en slik gjennomgang av det forebyggende arbeidet for å kartlegge styrker og svakheter.

Rapporten ble overlevert til statssekretær Ellen Rønning-Arnesen siste uka i september 2023.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler