Ny pengespillforskrift: - Styrker den norske modellen

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterte forrige uke den nye pengespillforskriften, som trer i kraft 1. januar 2023. – Actis mener at dette er en forskrift som vil gi bedre vern til sårbare spillere, sier generalsekretær Inger Lise Hansen.

Publisert: 23. november 2022
Sist oppdatert: 6. desember 2022
Bingoautomater på rekke.

Den nye pengespillforskriften trer i kraft sammen med ny pengespilloven 1. januar 2023. Foto: Shutterstock.

Forskriften trer i kraft samtidig med den nye pengespilloven, og samler de syv tidligere gjeldende forskriftene for pengespill.

Den nye forskriften fastslår blant annet:

  • Tapsgrenser: Den nye forskriften setter både totale tapsgrenser for databingo per dag og kalendermåned.
  • Forbud mot autoplay (med autoplay menes automatisk start og gjennomføring av flere spillsekvenser uten aktiv handling fra spilleren).
  • Krav om registrert spill på elektroniske bingospill («databingo») i felles, offentlig system.

Viktig «nedkjølingseffekt»

Actis er særlig glade for at forskriften presiserer et forbud mot autoplay. Dette gir en kjærkommen «nedkjølingseffekt» og viktig tenkepause for spilleren.

– Med autoplay-forbudet vil det bli lettere å komme ut av «spillboblen» og avslutte spillet. Dette er viktig for de som er i ferd med å utvikle et uheldig spillemønster, påpeker Hansen.

I tillegg er tapsgrensene og at man må registrere seg på forhånd for å spille databingo svært positivt.

Undersøkelser viser at en stor andel spilleavhengige er nettopp bingobrukere: Av den andelen spillere som har problemer med spill, oppgir 45 prosent at de spiller Belago (Norsk Tippings hjulspill). I tillegg er 72 prosent av de som spiller databingo moderate risikospillere eller problemspillere. Dette er en kraftig økning fra 2015, hvor tallet var 55 prosent.

– Regulering av databingo er derfor viktig, og vi er svært glade for at tapsgrenser for databingo nå for første gang er fastsatt i forskrift. Dette, kombinert med registreringen av spill på databingo i et felles, offentlig kontrollert system, er en viktig styrking av den norske modellen. Det felles registeret for bingo vil gjøre det lettere å innføre universelle ansvarlighetstiltak og utestenging, forklarer Hansen.

Savner innstramming av 30-sekundersregelen

I 2019 ble det vedtatt en endring av «30 sekunders-regelen» i bingoforskriften: Opprinnelig fastslo denne regelen at nytt spill kunne begynne først 30 sekunder etter avsluttet spill. 2019-endringen fastslo at man nå kunne påbegynne nytt spill 30 sekunder etter start av forrige spill.

- Endringen av 30-sekundersregelen i 2019 førte til en betydelig økning i omsetningen for databingo. Man så ingen økning i antall spillere i samme periode, og Lotteritilsynet vurderer at omsetningsøkningen er en konsekvens av at samme antall spillere taper langt mer penger. Fra et ansvarlighetsperspektiv er det derfor klok å reversere 2019-endringene i 30-sekundersregelen. Actis var også tydelige på dette i høringssvaret vårt til forslaget til forskrift tidligere i år. Vi synes det er synd at man ikke benyttet innføringen av ny forskrift til å gjøre også denne endringen, og kommer til å jobbe for at dette blir gjennomført i fremtiden, avslutter Hansen.

Den nye forskriften kan leses i sin helhet her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler