Størst endring i kokainbruk

8 513 pasienter var i behandling i spesialisthelsetjenesten for problemer knyttet til illegale rusmidler i 2022. Det viser nye tall fra FHI.

Publisert: 17. november 2023
Sist oppdatert: 22. november 2023
Mann med pose kokain

Stadig flere behandles for kokainbruk. Foto: Shutterstock

– Det er nokså stabile trender, fremdeles er cannabis det helt klart mest vanlige illegale rusmiddelet for personer som behandles i spesialisthelsetjenesten, sier Jørgen Bramness, seniorforsker ved FHI. - Den største endringen finnes for kokain, men her er tallene svært lave og utgjør bare noen få prosent av dem som behandles for problemer knyttet til illegale rusmidler i spesialisthelsetjenesten.

Her er de viktigste tallene:

  • 18 513 pasienter var i behandling for problemer knyttet til illegale rusmidler i 2022
  • Antallet pasienter økte med 13 prosent fra 2012 til 2022
  • Økningen i antall pasienter med opioiddiagnose var på 38 prosent i samme periode. Samtidig ble antall pasienter med hoveddiagnose «flere samtidige rusmiddelproblemer/flere stoffer» redusert med 20 prosent
  • Den største endringen fant sted blant dem som ble behandlet for problemer knyttet til bruk av kokain. Tallet 4-doblet seg i perioden. Det siste året var økningen på 40 prosent
  • Pasienter med en diagnose for problemer knyttet til cannabis er den neste største pasientgruppen. Tallet ligger stabilt over 3000 i året
  • Blant pasienter som kom i behandling for første gang i 2022 var en diagnose knyttet til bruk av cannabis den vanligste diagnosen (27 prosent)
  • Pasienter med problemer knyttet til cannabis var klart yngst av nye pasienter i behandling. En tredel var under 25 år og nesten 60 prosent var under 30 år.
  • Blant nye pasienter med en diagnose knyttet til opioidbruk var 54 prosent over 40 år.

Du finner flere tall her

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler