Nytt lovforslag: Vil blokkere ulovlige pengespill

I dag kom beskjeden om at regjerningen ønsker å lovfeste innføringen av DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke er tillatt i Norge.

Publisert: 20. oktober 2023
Sist oppdatert: 20. oktober 2023

– Dette gjør vi først og fremst for å forebygge og begrense spilleproblemer, og for å ivareta sårbare spillere og deres pårørende, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Ilja C. Hendel/KUD

- Dette er verdt å juble for! Med en DNS-blokkering på plass får vi en pengespillovgivning i Norge som er blant verdens beste. Vi forventer at lovforslaget går igjennom på Stortinget, og at blokkeringen trer i kraft fra nyttår, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.   

Les proporsjonen her

Har seg selv å takke

Det nye lovforslaget vil gi Lotteritilsynet myndighet til å pålegge norske internettilbydere å blokkere nettsider til utenlandske spillselskaper og dermed gjøre det vanskeligere for dem å operere i Norge.

– Dersom de utenlandske pengespillselskapene hadde fulgt norsk lov, hadde ikke dette blitt pålagt internettilbyderne. Derfor er vi nødt til å regulere dette ved å rette oss mot aktører som vi har jurisdiksjon over, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

Gir godt vern

Inger Lise Hansen kommenterer at DNS-blokkering er hinderet som skal til for å stoppe mange med pengespillproblemer på vei til et nettsted som tilbyr pengespill med høy avhengighetsrisiko. Sammen med reklameforbud og betalingsformidlingsforbudet utgjør det er svært godt vern av norske spillere.

Pengene mangler

Hun legger til at DNS-blokkering har vært en kampsak for Actis, som også presenterte sine argumenter i høringssvaret til proposisjonen.

Der påpekte vi at innføringen av DNS-blokkering vil medføre større arbeidsmengde for Lotteritilsynet. 

– Det vil koste penger, men departementet sier i denne omgang at tilsynet må klare å gjøre denne jobben innenfor gjeldende budsjettrammer. Det tror vi blir vanskelig. Derfor oppfordrer vi Stortinget til å bevilge mer penger til Lotteritilsynet i behandlingen av statsbudsjettet for 2024, sier Hansen. 

Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2022 en ny pengespillov og ny pengespillforskrift. Ny lovbestemmelse om DNS-blokkering er den siste byggesteinen i et omfattende regelverksarbeid på pengespillfeltet. Sammen skal regelverket sikre en mer helhetlig ivaretakelse av de overordnede målene for pengespillpolitikken på hele pengespillfeltet.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler