Overdosestrategien forlenges

Regjeringen opplyser at den nasjonale overdosestrategien forlenges fram til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet er lagt fram.

Publisert: 3. mars 2023
Sist oppdatert: 9. mars 2023

– Vi vil ikke kunne fjerne all risiko for overdose og overdosedødsfall som følge av at særlige farlige stoffer er i omløp og brukes. Men det kan gjøres mer for å sikre at informasjon når frem til brukere, sier Kjerkol.

- Det er bra å få dette avklart, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis som har ventet på et initiativ fra regjeringen i denne saken. – Actis har sittet i arbeidsgruppen som reviderte den forrige overdosestrategien, og vi forventer at dette arbeidet ligger til grunn for det som nå skal skje videre og at innsatsen økes på dette viktige området, sier hun.

Forrige overdosestrategi gikk ut i 2022. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler at Helsedirektoratet skal iverksette de tiltakene de mener er mest hensiktsmessige for å redusere antall overdoser. Det skal særlig legges vekt på tiltak der vanedannende legemidler er hovedårsak til overdose.

Forebyggings- og behandlingsreformen som Kjerkol viser til, legges fram i form av en stortingsmelding rundt årsskiftet 2023-24.

Actis har lenge argumentert for at arbeidet for å redusere overdoser må fortsette uten en utløpsdato, på samme måte som arbeidet mot trafikkdødsfall. Derfor må overdosestrategien være tidsuavgrenset og heller revideres med jevne mellomrom.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler