Promilletest en lokalpolitiker

Neste gang du går forbi en valgkambod med ivrige partifolk med slagord på jakka, så skal du stoppe opp et par minutter.

Publisert: 4. september 2023
Sist oppdatert: 6. september 2023

Hvis vi ønsker å skape inkluderende fellesskap, redusere de alkoholrelaterte skadene og dødsfallene og sette folkehelse fremfor nærings- og forbrukerhensyn, må vi stemme på partiene som forplikter seg til å føre en ansvarlig alkoholpolitikk.

Lytt til det de har å si. Og når de før eller senere må trekke pusten, så skal du si “stopp”. Du skal si at nå er det din tur. Nå skal det snakkes alkoholpolitikk. Og det er du som er ordstyrer.

Med utgangspunkt i ditt ønske om at kommunen skal føre en ansvarlig alkoholpolitikk, skal du stille partikandidaten følgende tre spørsmål:

1: Hva mener du om alkohol levert på døra?

Det høres enkelt ut – for noen for enkelt – at du ved et par klikk kan få en sekspakning med øl levert på døra. Noen kommuner har åpnet opp for dette, ikke bare av hensyn til kundene, men like mye på grunn av næringsinteresser.

Gjennom å tillate hjemlevering av alkohol legger lokalpolitikerne aktivt til rette for et høyere alkoholkonsum. Dette til tross for at målet med den norske alkoholpolitikken er å redusere det skadelige alkoholkonsumet og dermed de alkoholrelaterte skadene og dødsfallene.

Dersom kommunen likevel tillater hjemlevering, er det viktig at sosial- og alderskontroll opprettholdes på samme nivå som ved salg i butikk og på utesteder. Budene må også få god opplæring i reglene rundt alkoholsalg.

Si til lokalpolitikerne at de må tenker seg ekstra godt om når de får søknader om å tillate netthandel og hjemkjøring av alkohol. De bør tenke på barna som bor i hjem der det drikkes for mye og de som sliter med avhengighet, ikke kun på næringslivet. 

2: Vil du sørge for flere alkoholfrie arenaer?

Å møte tilbud om alkohol hvor enn du snur deg, kan være problematisk for de som sliter med avhengighet og som er pårørende til noen med rusproblemer.

Ikke minst er det vanskelig for barna (vi snakker om 90 000 på landsbasis,) som vokser opp i hjem der en eller begge foreldrene drikker for mye.

Flere alkoholfrie arenaer er en god valgkampsak for deg som politiker. En undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis i 2023, viser nemlig at 67 prosent av alle nordmenn ønsker at kultur- og idrettsarrangementer der barn og unge er blant publikum, bør være alkoholfrie.

Vi kan ikke la tilgangen på alkohol være større enn tilgangen på trygge, alkoholfrie miljøer hvor barn, unge og sårbare kan oppholde seg. Ta vare på de alkoholfrie arenaene i kommunen!

3: Hvor lenge bør det være lov å skjenke alkohol på utesteder?

I dag er det ikke lov å skjenke alkohol lengre enn til 03.00. Dette er den statlige maksgrensen for alkoholskjenking. Innskrenkning av skjenketiden er et svært effektivt tiltak for å redusere vold og utrygghet. Sammenhengen mellom skjenketider og vold er grundig dokumentert i både internasjonal og norsk forskning. En studie av de 18 største bykommunene i Norge viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer antall voldstilfeller med 19 tilfeller per 100 000 innbyggere.

Ok, nå vet du hva politikeren mener, og han eller hun vet hvor du står. Kanskje dere til og med blitt enige.

Hvilken alkoholpolitikk som blir ført er avgjørende for hvordan hverdagen vår blir de neste fire årene. Hvis vi ønsker å skape inkluderende fellesskap, redusere de alkoholrelaterte skadene og dødsfallene og sette folkehelse fremfor nærings- og forbrukerhensyn, må vi stemme på partiene som forplikter seg til å føre en ansvarlig alkoholpolitikk.

Godt valg!

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler