Geir Riise ny styreleder i Actis

Riise ble i dag valgt til ny styreleder av en enstemmig Actis-kongress.

Publisert: 25. september 2022
Sist oppdatert: 25. september 2022
Geir Riise ble valgt til ny styreleder i Actis

Geir Riise er utdannet lege og har lang fartstid på helsefeltet og innen organisasjonsliv.

Leder for valgkomiteen, Knut Haugsvær, sier dette om utnevnelsen:

«Jeg er overbevist om at Geir Riise med sitt dype engasjement, brede erfaring og evne til å mobilisere i viktige saker, vil være en god styreleder for Actis. Han kjenner politikkens dynamikk og ser viktigheten både av medlemsorganisasjonenes egenart og innsats, og paraplyorganisasjonenes kraft i viktige samfunnsspørsmål. Samtidig vil jeg gi honnør til Arne Johannessen som har ledet styret på en solid og tydelig måte gjennom mange år og bidratt til å gjøre Actis til en anerkjent organisasjon på rusfeltet.

Geir Riise er utdannet lege, og har lang fartstid på helsefeltet og innen organisasjonsliv. Han var generalsekretær for Den norske legeforening fra 2009 til han gikk av med pensjon i 2021. Tidligere har han vært leder i MA Ung i trafikken (MA-Ungdom) og styreleder i Akan. I tillegg til det nye vervet i Actis, er han også styreleder i Kreftforeningen og styremedlem i Forut.

Riise har mange tunge verv i fra politikk og organisasjonsliv på CV-en, blant annet som medlem av Regjeringens ekspertutvalg for alkoholspørsmål og leder av Nasjonalt Råd for Tobakkskadeforebygging.

Han har skrevet flere artikler om rusproblemer og prioritering av helseressurser og var i mange år leder av Den norske legeforenings utvalg for rusmiddelspørsmål. På 90-tallet var han medredaktør for boka, Alkohol og helse, som ble utgitt på Universitetsforlaget i samarbeid med Den norske legeforening.

Nå ser han frem til å ta fatt på arbeidet for Actis:

«Actis har sammen med sine 36 medlemsorganisasjoner en viktig rolle i å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. I dette arbeidet finnes det viktig kunnskap i Actis-fellesskapet, som effektivt lar seg mobilisere til beste for hele samfunnet. Min overbevisning er at tidlig kunnskapsbasert forebygging er svaret på at flere skal få gode liv uten rusproblemer. Så må jeg legge til at jeg ser frem til et nært og godt samarbeid med alle Actis sine medlemsorganisasjoner.

Arne Johannessen gir seg etter 12 år som styreleder.

Kongressen ble avholdt 24-25. september, og er Actis sin øverste beslutningsmyndighet.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler