Rusfeltet må skjermes i statsbudsjettet

Regjeringen varsler om et stramt statsbudsjett for 2023 med betydelige kutt på alle områder. ­- Det er forståelig, men noen utsatte grupper må skånes, mener Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Publisert: 29. september 2022
Sist oppdatert: 5. oktober 2022
Portrett av Inger Lise Hansen

Vi støtter et stramt budsjett, men tiltakene vi ber om, som å styrke overdosearbeidet, kan både spare penger og ikke minst redde liv.

Hun sikter spesielt til barn og unge og de med rusproblemer:

Tåler ikke kutt

- Vi ber innstendig at regjeringen i sitt statsbudsjett skjermer rusfeltet. Rusavhengige utgjør en av de mest sårbare gruppene i samfunnet og klarer ikke de samme kuttene som de fleste andre av oss gjør. Vi støtter et stramt budsjett, men tiltakene vi ber om, som å styrke overdosearbeidet, kan både spare penger og ikke minst redde liv.

Risikerer kjemperegning

Tiltak rettet mot å hindre utenforskap og rusproblemer hos barn og unge må også skjermes, mener Hansen.

- Ungdommene har vært gjennom en tøff periode med pandemi og nå sist lærerstreik. De trenger ikke ytterligere innstramminger som går utover fysisk og psykisk helse. Den kommende generasjon fortjener bedre enn å bli en salderingspost, og det koster vesentlig mer å reparere enn å fange opp problemene tidlig, mener Hansen.

Hun viser til at å gjøre store kutt i forebyggingsarbeidet nå, vil gi en kjemperegning senere. For eksempel koster alkoholbruk alene staten 80-100 milliarder i året – tre ganger den estimerte strømstøtten for 2022. Baksmellen kan bli gigantisk, hvis russektoren må legge viktige forebyggings- og behandlingstiltak på is.

Dette må prioriteres

Hun understreker at i tillegg til det forebyggende arbeidet er det særlig tre områder som må skjermes i statsbudsjettet:

Tiltak for å få ned overdoser: Fordi til tross for mange gode tiltak og planer de siste årene, går ikke overdosetallene ned. Gjennomsnittlig dør rundt 250 personer av overdose i året. Det kan vi ikke leve med. Derfor må det avsettes ekstra midler til å gjennomføre den nye overdosestrategien som er rett rundt hjørnet. Det er særlig viktig med tiltak overfor den gruppen som dominerer overdosestatistikken i dag: De som er avhengige av sterke smertestillende medisiner, og da særlig kvinner.

TSB Ung: Fordi barn og unge med rus og psykiske lidelser i dag ikke får den hjelpen de har krav på. En rapport fra Riksrevisjonen avdekket at behandlingstilbudet til unge med samtidige psykiske lidelser og rusproblemer er elendig. I mange kommuner er det helt fraværende. TSB Ung er en måte å møte disse utfordringene på hvor man jobber tverrfaglig med involvering av sosialfaglig, psykologfaglig og medisinsk/helsefaglig behandling. Det retter seg spesielt mot unge under 18 år.

Rusmestringsenheter i fengslene: Fordi det er helt avgjørende for de med et liv preget av rus og kriminalitet å få hjelp til å bli rusfrie i fengselet. Ingen gjør denne jobben bedre enn rusmestringsenhetene. Her får innsatte hjelp til å håndtere rusavhengighet, samt oppfølging og behandling av psykiske problemer og andre underliggende årsaker. Av totalt 3500 soningsplasser, er det kun 150 plasser satt av til rusmestring. For å stoppe svingdørsproblematikken i norske fengsler ber vi derfor helseministeren om å prioritere penger i statsbudsjettet til å etablere flere rusmestringsenheter.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler