Salg av narkotika i skolegården 

Ny undersøkelse blant unge viser oppsiktsvekkende tall om kjøp og salg av narkotika i skolegården.

Publisert: 26. mai 2023
Sist oppdatert: 26. mai 2023
Kjøp/salg av narkotika

45 % av skoleelevene kjenner til at det har vært tilfeller av kjøp/salg av narkotika ved skolen de går på. Foto: Shutterstock

En fersk undersøkelse som Opinion har gjort på vegne av Actis, viser at nærmere halvparten av alle skoleelever mellom 15 og 20 år har kjennskap til at det foregår kjøp og salg av narkotika i skolegården deres.  

- Skolegården skal være et trygt og rusfritt sted for alle- uten unntak! Vi kan ikke akseptere en utvikling der skolegården blir en markedsplass for kjøp og salg av narkotika, sier generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen.

Undersøkelsen er gjennomført med et utvalg på 1000 personer i alderen 15 til 20 år.    

37 prosent har medelever som de vet at har brukt narkotika mens de er på skolen.  

- Flere yrkesgrupper må på banen for å styrke laget rundt elevene. Vi må sørge for at unge som bruker narkotika fanges opp og får et godt og kvalitetssikret tilbud, uavhengig av hvor de bor. Samtidig er det viktig at politiet har en forebyggende rolle her, sier Hansen.     

Normalisering

Dette er svært høye tall, som sier noe om hvordan elevene selv opplever narkotika i hverdagen rundt seg. Det har vært mange oppslag den siste tiden hvor elever, lærere, russ, helsesykepleiere og andre rapporterer om økt bruk av cannabis og kokain.   

22. mai kom det også tall fra Ung i Oslo-undersøkelsen som viste en tredobling i kokainbruk blant unge i Oslo siden 2018 og at 35% av dem som drikker jevnlig har brukt kokain. Resultatene fra både denne undersøkelsen og Opinion-undersøkelsen danner et bilde av en normalisering av rusbruk. 

Opinion-undersøkelsen viser også at det er vanlig å snakke om narkotika i vennegjengen. I aldersgruppen 15-20 år er det 45 % som er ganske eller helt enig i at det er vanlig å prate om narkotikabruk i omgangskretsen. 33 %, hver tredje i denne aldersgruppen, er ganske eller helt enig i at det er vanlig å bruke narkotoka på fest i omgangskretsen sin, mens nær hver femte (19 %) er ganske eller helt enig i at det er greit å bruke narkotika så lenge man ikke blir avhengig.

Signifikant flere gutter enn jenter er enige i sistnevnte utsagn. De som er bosatt på Østlandet og i Oslo er overrepresentert i å være enige i at det er vanlig å bruke narkotoka på fest i omgangskretsen sin.

- Skal vi stoppe denne trenden, må satsningen på forebygging og målrettet informasjon trappes kraftig opp, mener Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler