Skuffet over manglende regjeringsstøtte til ideelle

Actis frykter at regjeringen vil erstatte ideelles rusbehandlingstilbud med tilbud i regi av det offentlige.


Publisert: 25. april 2024
Sist oppdatert: 25. april 2024

Tone Wilhelmsen Trøen (H) leder Helse- og omsorgskomiteen som la frem sin innstilling denne uken (Foto: Stortinget)

Tirsdag ettermiddag kom Helse- og omsorgskomiteen med sin innstilling til et representantforslag om rusbehandling. Hva komiteen og Stortinget kommer frem til her, vil ha direkte betydning for anbudet for rusbehandling som nå er ute i Helse Sør-Øst.

To gode vedtak ...

Helse- og omsorgskomiteen gjorde følgende vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen om snarest å sørge for at det utvikles en tjeneste med integrert ettervern, som inkluderer brukerstyrte plasser, i samarbeid med kommunene.
  • Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes følgeforskning i forbindelse med videreutviklingen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og integrert ettervern.
  • Stortinget ber regjeringen om at det snarest bygges opp kapasitet i behandlingstilbudet til voldsutsatte kvinner med ruslidelse i spesialisthelsetjenesten.

Actis er godt fornøyd med de to første vedtakene, som vi har jobbet for i lang tid – ikke minst løftet vi behovet for integrert ettervern sammen med RIO, A-larm, Wayback, Ivareta og Marborg tidligere i år.

- Det haster med å få på plass et godt ettervern. Vi er nødt til å tette glippsonene for å hindre at folk faller tilbake til rus etter behandling eller soning. Nå ser vi frem til at regjeringen leverer på dette løftet, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

... og ett ikke fullt så godt

Det siste vedtaket er i utgangspunktet bra, men vi er bekymret for at det kan innebære at regjeringen prioriterer å bygge opp kapasitet i helseforetakene fremfor å styrke ideelle aktører som allerede tilbyr kvinner med rusavhengighet et godt tilbud. Et eksempel er Kvinnekollektivet Arken, som står i fare for nedleggelse på grunn av de strenge anbudskriteriene i Helse Sør-Øst.

Det er flere formuleringer som gir grunnlag for denne bekymringen. Blant annet skriver flertallet bestående av Ap, Sp og SV at Helse Sør-Øst bør bygge opp behandlingskapasitet i egne helseforetak for denne pasientgruppen.

Flertallet går også inn for en tilleggsanskaffelse, men bare hvis man ser at dette er nødvendig når man har kommet godt ut i 2025.

- Regjeringspartiene og SV oppfordrer regjeringen til å komme med et tilleggsanbud neste år, dersom det er mangel på plasser i helseforetaket. Neste år er det for sent, vi risikerer at flere institusjoner må legge ned dersom de ikke får drive videre i år. Med dem forsvinner etablerte behandlingsmiljøer med lang erfaring og kompetanse. Det er ikke bare å knipse med fingrene for å få disse opp og stå igjen, sier Inger Lise Hansen.

Oppfordring til Ap, Sp og SV

Representantforslaget ble fremmet av Høyre, Venstre og KrF, og inneholdt opprinnelig en rekke gode forslag, som ikke har flertall i Stortinget:

  • Stanse nedbyggingen av døgnplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Sikre at pasienter med rusmiddelavhengighet får tilbud om behandlingstilbud av lang nok varighet.
  • Sikre at pasienter med rusmiddelavhengighet har mulighet til å velge medikamentfrie behandlingstilbud.
  • Sikre at det finnes egne behandlingstilbud for kvinnelige pasienter med rusmiddelavhengighet.

Actis er svært skuffet over at regjeringen ikke stiller seg bak disse forslagene, og har en tydelig oppfordring til Ap, Sp og SV:

- Vi er særlig skuffet over at regjeringen og SV ikke støtter stans i nedbyggingen av døgnplasser. Vi vil på det sterkeste oppfordre partiene til å snu i stortingsbehandlingen 13. mai.

Les også: Fagmiljøene på rusfeltet kan bli rasert på Kjerkols vakt

Samtidig kommer Hansen med et råd til vår nye helseminister om å vise politisk handlekraft:

- Jan Christian Vestre må be helseforetakene om å utlyse et tilleggsanbud for å demme opp for reduksjonen av langstidsdøgnplasser. I tillegg må han sørge for at det settes et politisk mål om å stanse nedbyggingen av døgnbehandlingsplasser innen TSB, på samme måte som det er gjort i psykiatrien.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler