Stans nedleggelse av døgnplasser i rusbehandling

I dag har et samlet rusfelt overlevert et opprop til helseminister Jan Christian Vestre.

Publisert: 3. juni 2024
Sist oppdatert: 3. juni 2024

Oppropet er signert av Actis, Rio, Preventio, Rusfeltets hovedorganisasjon, Barn av rusmisbrukere, FHN, FFHR, ProLAR nett, Ivareta, A-larm, Marborg, Foreningen tryggere ruspolitikk og Tryggere ungdom. Vi er altså et samlet rusfelt som er sterkt kritiske til nedbyggingen av ca. 400 døgnbehandlingsplasser over hele landet.

- Helseministeren må sikre verdifulle behandlingstilbud gjennom å bruke sin politiske styringsrett. Uten et mangfold av tilbud fra ideell sektor blir tilbudet til personer med rusavhengighet dårligere, sier generalsekretær i Actis Inger Lise Hansen.

I 2004 ble rusbehandlingen en del av spesialisthelsetjenesten. Denne overføringen skulle gi bedre kvalitet i tjenestene og mer sammenhengende pasientforløp. 20 år etterpå står tilbudet til rusavhengige i fare for å bli betydelig redusert. Spesielt hardt er det planlagte kuttet i Helse Sør-Øst med 134 plasser hos ideelle aktører, samt noen hos de offentlige sykehusene.

- Når helsebyråkratene mener økonomi skal telle mye mer enn kvalitet er det ikke fagkunnskapen som styrer, og da må politikerne ta tilbake kontrollen, sa Hansen til Vestre i dag.

Situasjonen er kritisk

Samtidig reduseres tiden i døgnbehandling fra 9-12 måneder til 3-9 måneder i pågående anbud. Dette er spesielt kritisk ettersom det heller ikke er lagt opp til å kjøpe flere plasser i forbindelse med avviklingen av godkjenningsordningen for ‘Fritt Behandlingsvalg’, som utgjorde 260 millioner kroner før den ble avviklet.

Det ble kun kjøpt 30 plasser for å kompensere for bortfallet av 200 plasser. Disse plassene varer bare frem til 2024. Vi har en felles bekymring om at de planlagte kuttene vil medføre at personer med rusproblemer ikke får behandlingen de trenger når de trenger den.

Vi utfordrer Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre til å sikre at institusjoner med gode behandlingsresultater og etablerte fagmiljøer ikke blir lagt ned på hans vakt.

- Det kreves politisk handlekraft og vilje dersom omtalen av ideelle skal være mer enn fine ord i festtaler og politiske dokumenter. Vi ber helseministeren om å stanse nedbyggingen av døgnplasser og snarest pålegge Helse Sør-Øst å utlyse et tilleggsanbud for langtids døgnbehandlingsplasser med integrert ettervern. Det haster å sikre et bedre rusbehandlingstilbud som tar på alvor at vi mennesker er forskjellige og har ulike behov, avslutter Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler