Studie viser økt alkoholbruk i stater som har legalisert cannabis

Hvordan påvirker en liberalisering av cannabislovgivningen alkoholbruken blant voksne i USA? Det var spørsmålet forskerne stilte seg i denne studien nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet, JAMA.

Publisert: 7. desember 2022
Sist oppdatert: 7. desember 2022
Joint som røykes.

Studie viser at cannabis påvirker risikoen for hjerte- og karsykdommer på samme måte som røyking av tobakk. Foto: Shutterstock

Det har vært hevdet at legalisering vil føre til at flere bytter ut alkohol med cannabis. Denne studien tyder tvert imot på at alkoholbruken har økt.

Analysen ble gjennomført i et utvalg bestående av 4,2 millioner voksne i 50 stater i tidsrommet 2010 til 2019. Studien sammenlikner utviklingen i alkoholbruk i delstater som har legalisert cannabis med delstater som fortsatt har forbud.

De viktigste funnene

  • Analysen viste at rekreasjonsbruk av cannabis førte til en liten økning i alkoholbruk. Dette er i samsvar med andre studier rundt samme tematikk.
  • Økningen i alkoholbruk var størst blant unge voksne i alderen 18-24, og særlig de uten utdannelse.
  • Økningen i alkoholbruk var større blant menn enn blant kvinner. Det indikerer at menns alkoholbruk påvirkes mer av lovgivningen på dette feltet enn det som gjelder for kvinner.

Samfunnskostnadenes betydning

Forskerne peker i sin konklusjon på at selv om bruk av cannabis kanskje kan bidra til redusert bruk av opioider, må dette veies opp mot samfunnskostnaden ved økt alkoholbruk, særlig i gruppen unge voksne og menn. Dette kommer i tillegg til skadevirkningene som er forbundet med bruk av cannabis alene.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler