Studie viser økt alkoholbruk i stater som har legalisert cannabis

Hvordan påvirker en liberalisering av cannabislovgivningen alkoholbruken blant voksne i USA? Det var spørsmålet forskerne stilte seg i denne studien nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet, JAMA.

Publisert: 7. desember 2022
Sist oppdatert: 7. desember 2022
Joint som røykes.

Studien sammenlikner utviklingen i alkoholbruk i delstater som har legalisert cannabis med delstater som fortsatt har forbud.

Det har vært hevdet at legalisering vil føre til at flere bytter ut alkohol med cannabis. Denne studien tyder tvert imot på at alkoholbruken har økt.

Analysen ble gjennomført i et utvalg bestående av 4,2 millioner voksne i 50 stater i tidsrommet 2010 til 2019. Studien sammenlikner utviklingen i alkoholbruk i delstater som har legalisert cannabis med delstater som fortsatt har forbud.

De viktigste funnene

  • Analysen viste at rekreasjonsbruk av cannabis førte til en liten økning i alkoholbruk. Dette er i samsvar med andre studier rundt samme tematikk.
  • Økningen i alkoholbruk var størst blant unge voksne i alderen 18-24, og særlig de uten utdannelse.
  • Økningen i alkoholbruk var større blant menn enn blant kvinner. Det indikerer at menns alkoholbruk påvirkes mer av lovgivningen på dette feltet enn det som gjelder for kvinner.

Samfunnskostnadenes betydning

Forskerne peker i sin konklusjon på at selv om bruk av cannabis kanskje kan bidra til redusert bruk av opioider, må dette veies opp mot samfunnskostnaden ved økt alkoholbruk, særlig i gruppen unge voksne og menn. Dette kommer i tillegg til skadevirkningene som er forbundet med bruk av cannabis alene.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler