Tyskland: Legaliserer besittelse og dyrking av cannabis til eget bruk

23. februar vedtok den tyske riksdagen loven som tillater besittelse av inntil 25 gram cannabis og dyrking av inntil tre cannabisplanter hjemme. Befolkningen er splittet i synet på den nye loven.

Publisert: 5. mars 2024
Sist oppdatert: 5. mars 2024
bilde fra den tyske riksdagen

Det kristendemokratiske partiet CDU/CSU har signalisert at de vil reversere den nye loven dersom de kommer til makten etter valget. Foto: Shutterstock

Trepartikoalisjonen som sitter ved makten i Tyskland, lovet i sin regjeringsplattform å legalisere cannabis og etablere et kommersielt cannabismarked. Det var tidlig klart at dette ville bryte mot flere internasjonale avtaler, og etter drøftinger internt i Tyskland og med EU-partnere, la regjeringen fram et nedskalert lovforslag.

Kan dyrke selv

Den nye loven tillater besittelse av inntil 25 gram cannabis og dyrking av inntil tre cannabisplanter hjemme. Loven åpner også for såkalte cannabisklubber, der brukere i fellesskap dyrker cannabis til fordeling mellom medlemmene.

Tøffe forhandlinger

Legalisering av hjemmedyrking skal etter planen tre i kraft 1. april. Innføringen av cannabisklubber er planlagt til sommeren, men tidsplanen kan bli forskjøvet, fordi det fortsatt gjenstår en del uklarheter.

Det endelige vedtaket kom etter harde forhandlinger internt i regjeringskoalisjonen, som består av det liberale partiet, de grønne og sosialdemokratene.

Splittet befolkning

Det er fortsatt betydelig motstand mot forslaget i mange forbundsstater. Forbundsrådet (Forbundsstatenes organ) skal behandle lovforslaget, og det kan bli sendt videre til forhandlinger. Forbundsrådet kan imidlertid ikke stanse loven, bare utsette den. Flertallet av forbundsstatene styres dessuten av regjeringspartiene, så utfallet av behandlingen avhenger også av partidisiplinen.

Meningsmålinger tyder på at befolkningen er splittet i synet på legalisering.

Legalisering vs. avkriminalisering

Forslaget om lovlig besittelse, hjemmedyrking og cannabisklubber minner om modeller for avkriminalisering som allerede finnes i andre land. Et vanlig teoretisk skille mellom avkriminalisering og legalisering er at avkriminalisering handler om brukeren, mens legalisering handler om markedet og forsyningssiden. Legaliseringsvedtaket fjerner imidlertid narkotikaklassifiseringen av cannabis.

Cannabis på resept

Dette har konsekvenser for såkalt medisinsk cannabis. Cannabis til medisinsk bruk vil bli et ordinært reseptbelagt stoff, og dette vil gjøre det lettere for leger å forskrive det til pasienter som ønsker det. Legaliseringstilhengerne håper at dette vil øke tilgangen på cannabis i det medisinske markedet. Industritalsmenn mener dette kan gi opptil en tidobling i antallet pasienter som får forskrevet cannabis.

Vil eksportere medisinsk cannabis

For cannabisindustrien er dette en viktig seier. Eksport av cannabis til rusformål er i åpenbar strid med FNs narkotikakonvensjoner. I det opprinnelige legaliseringsforslaget fra den tyske regjeringen forutsatte man derfor at all cannabisen som skulle selges i Tyskland, måtte produseres innenfor landets grenser. Nord-Amerikanske cannabisselskaper, som sliter med overproduksjon og sviktende lønnsomhet, er dermed utestengt fra det tyske markedet. Narkotikakonvensjonene tillater imidlertid eksport av kontrollerte stoffer til medisinsk bruk, og med mer liberal forskrivning av cannabis åpner det seg derfor betydelige markedsmuligheter for disse selskapene.

Det svarte markedet forsvinner ikke

De erklærte målene med legaliseringsvedtaket er å begrense det svarte markedet, beskytte folkehelsen og skåne ungdom. Det er uklart hvordan det vedtatte forslaget skal bidra til dette. Den nye loven vil gi økt tilgang til cannabis i Tyskland, uten at myndighetene får større kontroll med markedet. Det er også lite trolig at hjemmedyrking og cannabisklubber vil dekke etterspørselen. Dermed vil det svarte markedet ha gode vekstvilkår.

Den tyske modellen har blitt presentert som en «europeisk ikke-kommersiell modell» for cannabislegalisering. Mange antar likevel at den tyske ordningen er et skritt på veien mot et kommersielt marked i framtiden.

Prøveprosjekt med kommersielt salg

Neste skritt i den tyske regjeringens planer er et prøveprosjekt med lovlig, kommersiell omsetning av cannabis i et antall tyske byer eller regioner. Liknende prøveprosjekt er allerede underveis i Sveits. Den tyske regjeringen har dessuten alliert seg med et knippe andre land som ønsker å reformere det internasjonale rammeverket for cannabiskontroll.

Vil reversere loven

Den tyske regjeringen har imidlertid et stramt tidsskjema dersom de skal gjennomføre planene sine før neste valg. Det kristendemokratiske partiet CDU/CSU er sterke motstandere mot legalisering og har antydet at de vil reversere den nye loven dersom de kommer til makten etter valget.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler