Ny rapport: Ung, lovløs og lovende

Med rapporten «Ung, lovløs og lovende» ønsker Røde Kors å løfte frem erfaringer fra personer som har hatt en ungdomstid med kriminalitet.

Publisert: 7. november 2023
Sist oppdatert: 7. november 2023

Ikke vent til ungdom begår kriminelle handlinger - forebygging for unge må få mye mer oppmerksomhet, mener intervjuobjektene. Foto fra rapporten

Det overordnede spørsmålet: Hva gjør at en person bestemmer seg for, og ikke minst, klarer å gi livet sitt en ny retning?

For å få svar på det, har Røde Kors dybdeintervjuet 13 personer i alderen 18 til 36 år som i ungdomstiden har vært involvert i kriminalitet. Det er de ikke i dag, og mange har også klart å kvitte seg med sin rusavhengighet.

Startet tidlig

I oppsummeringen av rapporten slås det fast at ungt utenforskap, innvandring til Norge og rus bidro til å forklare veien inn i kriminalitet. For et flertall av startet dette allerede rundt 12-års alderen. Intervjuobjektene har ikke passet inn i rammene samfunnet setter for barn.

Viljen til å endre livet sitt

Historiene viser at det er et samspill mellom flere faktorer som gjør det mulig å legge et liv i kriminalitet bak seg. Informantene trekker frem ønsket og sin egen vilje til å endre livet sitt som grunnleggende, men andre rammevilkår må også ligge til grunn.

Vil ikke skuffe foreldrene

Nære relasjoner er viktig for både motivasjon og gjennomføring av beslutningen om å slutte med kriminalitet. Savnet etter foreldre som de har mistet kontakten med, og ønsket om å ikke skuffe dem mer, har vært viktig for noen. For andre har sentrale personer i hjelpeapparatet som virkelig så dem, utgjort den store forskjellen.

Fleksibelt hjelpeapparat

Når du unge først har et ønsket om å endre livet sitt, er det viktig at det finnes et hjelpeapparat som kan fange dem opp.

Muligheter for jobber og fritidsaktiviteter som inspirerer og engasjerer blir trukket frem som viktige elementer for å opprettholde beslutningen om å endre livet sitt.

Må få tillit

Informanter understreker viktigheten av tillit, mestring og ansvar. Informasjon om aktivitetsmuligheter og om muligheter for behandling og tiltak, bør være lett tilgjengelig uavhengig av hvor man bor i landet.

Grensen mellom kriminalitet og rus er ofte overlappende. En informant beskrev det som et tveegget sverd.

Behandling virker

Å få eller oppsøke behandling for rusavhengighet har hatt en positiv effekt på veien ut av kriminalitet for flere. For frivillige organisasjoner og offentlige instanser som jobber med unge og ungdomskriminalitet, er kompetanse om rus viktig.

Les hele rapporten

Råd fra informantene til de unge:

"Ta ansvar for egen fremtid, tørr å skifte miljø, tørr å se inn i egen fremtid, bruk mulighetene du har, og skaff deg utdanning og jobb. Slutt å være med venner som drar deg inn i rus og i kriminalitet."

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler