Unge eksponeres for vold, alkohol, tobakk og kropp

Tidligere i vår lanserte Medietilsynet sin nye undersøkelse «Barn og medier 2022». De har analysert innhold fra influensere i sosiale medier. - Resultatene er nedslående, og dessverre ikke så overraskende, sier Inger Lise Hansen.

Publisert: 24. mai 2023
Sist oppdatert: 25. mai 2023
Jente med iPad. Foto: Shutterstock

Barn og unge eksponeres for store mengder alkohol i sosiale medier. Bekymringsfullt, mener Actis. Foto: Shutterstock

Stort reklametrykk

Det er reklame i nær halvparten av innleggene fra de mest populære influenserne blant norske barn og unge.

- Tallene dokumenterer at barn og unge utsettes for et enormt kommersielt press, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i forbindelse med lanseringen av rapporten.

Undersøkelsen ser nærmere på 800 innlegg fra de 22 mest populære influenserne blant barn og unge. Undersøkelsen er gjort blant barn og ungdom mellom 9 og 18 år.

Det kommer også frem at sju av ti barn og unge som bruker sosiale medier, synes de får for mye reklame.

Alkoholeksponering

I tillegg til reklame viser rapporten at tre av ti innlegg eksponerer barn og unge for innhold relatert til vold, alkohol, tobakk eller kropp. Mer enn seks av ti har fått reklame for pengespill.

- Dette er bekymringsfullt. Disse influenserne har unge følgere, og vi vet at barn blir påvirket av hva de ser i sosiale medier. Influensere bruker sosiale medier til å eksponere en livsstil som kan være svært uheldig for ungdom, sier generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen.

Fordi de er så synlige i medielandskapet, har de også mye makt. Med makt følger et stort samfunnsansvar. Et samfunnsansvar som dessverre ikke alltid blir tatt på alvor.

Alkoholfrie arenaer

Barn og unge trenger mindre eksponering av alkohol i sosiale medier. Her må influensere være seg sitt ansvar bevisst. De har følgere helt ned i 9 års alderen som daglig blir eksponert for alkoholbruk i sosiale medier, mener Hansen.

- Det er tilnærmet konsensus at barn og unge bør ha god tilgang til alkoholfrie arenaer. Da er det et paradoks at et av de stedene hvor de tilbringer mest tid, sosiale medier, er et sted hvor de blir eksponert for alkohol i så stor grad, sier Hansen.

Vanligvis ville man ikke godtatt alkoholeksponering et sted hvor det er så mange mindreårige til stede, men sosiale medier er et unntak. 

- Vi vet at om lag 90.000 barn vokser opp i hjem der alkohol er et problem. Influensere bør ta et selvstendig ansvar for å også ha disse følgerne i bakhodet når de publiserer, avslutter Hansen.

De mest populære influenserne blant norske 9-18-åringer

Mr. Beast, Sidemen, Isabelle Eriksen, KSI og Randulle er de fem mest populære influenserne blant 9–18-åringer. Humor og tullevideoer er det mest populære innholdet fra influensere, tiktokere, youtubere og gamere.

Blant gutter:

9-10 år: Mr. Beast, Randulle og Lazarbeam
11-12 år: Mr. Beast, Lazarbeam og McCreamy
13-14 år: Mr. Beast, Sidemen og KSI
15-16 år: Sidemen, KSI, Mr. Beast
17-18 år: Sidemen, KSI, PewDiePie

Blant jenter:

9-10 år: Isabelle Eriksen, Mr. Beast, SSSniperwolf
11-12 år: Isabelle Eriksen, Venner, Mr. Beast
13-14 år: Isabelle Eriksen, Eveline Karlsen, Mina Jacobsen
15-16 år: Funkygine, Hanna-Martine, Emma Chamberlain
17-18 år: Isabel Raad, Hanna-Martine, Amalie Olsen

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og tilrettelagt av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler