USA og Canada: Kraftig økning i cannabisrelaterte dødsulykker i trafikken

Nye studier finner en økning i bilulykker med personskader og dødsfall etter legalisering i USA og Canada.

Publisert: 1. mars 2023
Sist oppdatert: 1. mars 2023

Kanadiske data viser at kjøring under påvirkning av narkotiske stoffer har økt fire år på rad siden legaliseringen i 2018: Foto: Robi Jaffrey/Shutterstock


Nylig offentliggjorde Actis en ny rapport som tar for seg erfaringene fra legalisering i USA og Canada. Den bygger på et omfattende materiale av nasjonale spørreundersøkelser, offentlige rapporter og aktuell forskning i årene før og etter legaliseringen.

I Actis-rapporten fremkommer det at andelen dødsulykker som involverer cannabis har økt i USA de siste tiårene. I 2000 var 9 prosent av trafikkdødsfallene cannabisrelaterte. Denne andelen steg til 21,5 prosent i 2018, ifølge en fersk studie.

Både og, ikke enten eller

Enkelte har hevdet at en mer liberal cannabislovgivning ville føre til redusert alkoholpåvirket kjøring. Dette fordi mange sjåfører ville bytte ut alkohol med cannabis.

- Tall viser at dette ikke er tilfelle, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. - I stedet har man i USA sett at flere kjører under påvirkning av en kombinasjon av både alkohol og cannabis, uten at alkoholpåvirket kjøring har gått ned. Andelen dødsulykker i USA som involverer alkohol og cannabis, er mer enn doblet i perioden 2000 til 2018, fra 4,8 prosent til 10,3 prosent, forteller Hansen.

Store tall

Cannabis påvirker kjøreferdighetene

- Økt forekomst av cannabis i trafikken er en indikator på økt bruk i samfunnet generelt og at stoffet utgjør en risikofaktor for ulykker, sier Inger Lise Hansen. - At sjåføren får påvist THC i blodet, betyr ikke automatisk at ruspåvirkningen forårsaket ulykken. Det er likevel godt dokumentert at cannabis påvirker kjøreferdighetene, fastslår Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler