Alkohol fortsatt versting i trafikken

Promillekjøring er fortsatt utbredt på norske veier. Forskere har også funnet en økning av voksne, mannlige sjåfører som tas med cannabis i blodet.

Publisert: 14. september 2017
Sist oppdatert: 21. september 2022
Bil som kjører i høy hastighet.

Vegkantundersøkelsen for 2016-17 viser ingen reduksjon i antall promillekjørere på norske veier. Foto: Pexels

Ved siden av fart er rus en av hovedårsakene til de alvorligste trafikkulykkene. Årlig foretas det rundt 140 000 kjøreturer i rus. Dette inkluderer alkohol, narkotika og legemidler.

En ny vegkantundersøkelse viser ingen reduksjon i antall sjåfører som setter seg bak rattet etter å ha drukket. 0,2 prosent av sjåførene ble tatt for promillekjøring med over 0,2 promille i blodet. Det er på samme nivå som i 2008-9.

Bilkjøring og narkotika

Når det gjelder omfanget av kjøring etter bruk av narkotika og legemidler generelt, viser resultatene en positiv utvikling: Antallet som fikk påvist illegale stoffer sank fra 2 til 1,6 prosent i forhold til forrige undersøkelse. Forekomst av trafikkfarlige legemidler ble redusert fra 3,3 prosent til 2,2 prosent.

For menn i alderen 35 til 44 år er imidlertid bildet annerledes. I denne aldersgruppen økte sporene av narkotika i spyttprøven. Spesielt gjaldt dette for cannabis og amfetamin. Forekomsten av cannabis økte fra 1,3 prosent i 2008-9 til 2,8 prosent 2016-17.

Ikke tilsvarende hos kvinner

Kvinner i samme aldersgruppe kombinerer ikke bilkjøring og narkotika i samme grad.

Andelen som hadde spor av cannabis minket blant yngre førere, fra 5,2 prosent i 2008-9 til 3,1 prosent i 2016-17.

Undersøkelsen målte forekomsten av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra tilfeldige sjåfører på Østlandet. Den er gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med politiet.

Les hele undersøkelsen her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen