Alkohol hindrer inkludering

Arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn vil gjerne delta på sosiale arrangement på jobben, men holder seg oftere hjemme på grunn av kollegers drikking.

Publisert: 6. desember 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Loveleen Rihel Brenna, Øystein Eriksen Søreide og Bård Nylund fra debatt om alkohol i arbeidslivet.

Loveleen Rihel Brenna, Øystein Eriksen Søreide og Bård Nylund er enig i at en holdningsendring må til når det gjelder alkohol på jobbarrangement. Foto: Sigbjørn Pettersen Kiserud

Det viser undersøkelsen «Alkohol, inkludering og mangfold i norsk arbeidsliv» der arbeidstakere med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har fortalt om sine erfaringer. Svarene er sammenlignet med respondenter fra den øvrige befolkningen.

Respons analyse har gjennomført undersøkelsen på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Her kan du lese rapporten "Alkohol, inkludering og mangfold".

Opplever ekskludering

På spørsmål om man har latt være å delta på sosiale arrangement på grunn av kollegaers drikking, er det 24 prosent av de med ikke-vestlig bakgrunn som svarer ja, mot 7 prosent i den øvrige befolkningen.

Andre interessant funn i undersøkelsen er:

  • Nær halvparten av personene med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn synes at det drikkes for mye på julebordet til jobben, mot 19 prosent i resten av befolkningen.
  • Personene med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn svarer i større grad enn andre at de har opplevd en alkoholpåvirket overordnet som snakket om kolleger på en upassende måte – 28 prosent mot 14 prosent.
  • Nær 20 prosent av personene med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har fått uønskede seksuelle tilnærmelser eller kommentarer fra en beruset overordnet». Tilsvarende tall i befolkningen for øvrig er 8 prosent.
  • Personene med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn svarer i større grad enn resten av befolkningen at de har «følt seg ekskludert i sosiale sammenhenger med jobben på grunn av kollegaers drikking» - 15 prosent mot 6 prosent.

Ledelsen må ta ansvar

Rapporten ble presentert på et frokostmøte 4. desember og etterfulgt av en panelsamtale der det ble pekt på at mange arbeidsgivere har retningslinjer for alkoholbruk, men at det skorter på gjennomføringsevnen. Her må det en holdningsendring til, bevisstheten må bli større og lederskapet tydeligere.

Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger av Seema – senter for mangfoldsledelse, Øystein Eriksen Søreide fra Abelia og Bård Nylund fra LO deltok i panelet, og sistnevnte avsluttet med å si:

- Å være en trygg og god leder handler om at vi også må tørre å ta praten om alkohol. Vi må bli enige om felles kjøreregler. Verden har gått videre, og det må vi forholde oss til på arbeidsplassen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen