Alkohol i arbeidslivet

Rundt 20 prosent av all alkohol som drikkes, drikkes i jobbsammenheng. Det viser den siste befolkningsundersøkelsen om alkohol i arbeidslivet

Publisert: 16. juni 2016
Sist oppdatert: 21. september 2022
Ølglass som skåles.

Nær én av tre norske arbeidstakere har drukket seg beruset i jobbsammenheng én gang eller oftere det siste året, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Foto: Pexels

Her får vi oppdaterte tall på alkoholrelatert fravær og generell alkoholbruk blant norske arbeidstakere. Dette er forskning Actis lenge har etterlyst.

- Det har lenge vært behov for mer oppdatert kunnskap om alkohol i arbeidslivet. Actis har vært en av pådriverne for å få ny forskning her, og vi er veldig fornøyde med å kunne presentere denne rapporten i dag, sier Inger Synnøve Moan. Hun er en av forskerne bak studien.

Total alkoholbruk

Ifølge rapporten skjer opp mot 20 prosent av alkoholbruken i jobbsammenheng. Dette er omtrent halvparten av tidligere anslag.

31 prosent av norske arbeidstakere har drukket seg beruset i jobbsammenheng en gang eller oftere det siste året, og 20 prosent svarte at de hadde vært tydelig beruset i en jobbrelatert situasjon en dag i løpet av de siste 12 månedene (både i og utenfor arbeidstid).

Sykefravær

I rapporten kommer det også frem at alkoholrelatert sykefravær utgjør rundt 1 prosent av totalfraværet, og 3 prosent av korttidsfraværet.

Tidligere anslag har estimert at 30 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet har vært alkoholrelatert. Disse tallene har vært basert på estimater fra svenske undersøkelser.

- Dette er veldig interessante resultater. At det alkoholrelaterte sykefraværet er målt til å ligge så mye lavere enn det som har vært ansett som de beste anslagene til nå, er overraskende. Men her er det gjort et svært grundig og godt arbeid fra FHI, så dette anser vi fra Actis sin side som fasiten i det videre arbeidet, sier Mina Gerhardsen i Actis.

Uønskede hendelser

I undersøkelsen oppgir én av fem at de har vært bekymret for kollegaers alkoholbruk, og nesten én av tre har opplevd berusede kollegaer som plagsomme.

Andelen arbeidstakere som rapporterte å ha blitt utskjelt (4 prosent), fysisk skadet (2 prosent) og fått uønsket seksuell oppmerksomhet av kollegaer som hadde drukket (7 prosent) er sammenlignbare med andelene funnet i generelle befolkningsundersøkelser.

Rundt 10 prosent følte seg utenfor eller uteblir fra sosiale arrangementer på grunn av drikking i jobbsammenheng.

I 2015 viste en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Actis at én av tre arbeidstakere mener det drikkes for mye i jobbsammenheng. Dette er et høyt tall, og noe som bør tas alvorlig, mener Mina Gerhardsen.

- Vi har en del utfordringer med alkohol i norsk arbeidsliv, fra opplevelse av ekskludering til uønskede hendelser som følge av alkoholbruk. Det er fortsatt en jobb å gjøre med bevissthet og holdninger, retningslinjer og oppfølging av ansatte som strever med alkohol, påpeker Gerhardsen.

Les rapporten fra FHI her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen