E-sigaretter farligere enn sitt rykte

En bølge av dødsfall og alvorlig lungesykdom knyttet til e-sigaretter i USA skaper bekymring. 70-80 prosent av ofrene oppgir at de har vapet cannabis eller THC.

Publisert: 16. oktober 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Kvinne røyker e-sigarett.

De siste årene har bruken av e-sigaretter eksplodert i USA. Foto: Shutterstock.

På landsbasis er det så langt rapportert om 1300 personer med alvorlig lungesykdom og 26 dødsfall. Flesteparten er unge mennesker som ikke har røkt e-sigaretter lenge, og 37 prosent er 20 år eller yngre.

De siste årene har bruken av e-sigaretter nærmest eksplodert i USA. Utvalget er stort, med tusenvis av smakstilsetninger som varierer fra mint til frukt og sukkertøy. Markedsføringen har fått kritikk for å utvikle nye og kule produkter, og smaker som spesielt appellerer til ungdom. Produsentene har også brukt influensere for å gjøre varene attraktive blant de unge.

Bruk av e-sigaretter ble nesten doblet fra 2017 til 2018, og i 2019 rapporterte Center for Disease Control (CDC) at mer enn én av fire videregåendeelever hadde brukt e-sigaretter den siste måneden. Rundt én av ti ungdommer sier de har vapet cannabis eller THC. 

Myndighetene fraråder bruk 

Så lenge man ikke vet hva årsaken til epidemien er fraråder CDC bruk av e-sigaretter, særlig produkter som inneholder THC eller cannabis. Flere delstater har innført - eller vurderer å innføre - midlertidige forbud mot salg av vape-produkter. Trump-administrasjonen vurderer på sin side et forbud mot smakstilsetninger i vapevæsker.

E-sigaretter er en milliardindustri, og motstanden mot forbud er stor. Tobakksindustrien har investert tungt i e-sigaretter og er bekymret for å gå på store tap. Cannabisindustrien kan også bli hardt rammet av et forbud. Nikotinprodusentene legger skylden på cannabisindustrien, og cannabisprodusentene skylder på det svarte markedet.

Mange håper å finne ett eller annet stoff som er synderen, slik at man kan forby det og fortsette som før. Ulike teorier har versert, fra e-vitamin-acetat og ulovlige plantevernmidler til inhalering av kjemiske giftstoffer eller ulike tung-metaller fra selve e-sigaretten.

Les også: Outbreak of Lung Injury Accociated with E-Cigarette Use, and Vaping

Les også: Massachusetts to temporarily ban the sale of e-cigarettes and vaping products

Les også: After second Oregon death, Brown hints at vape ban

Les også: Trump looks to ban flavored vaping products: 'People are dying'

Ufarlig rykte

Bruk av e-sigaretter har lenge vært ansett som relativt ufarlig og som et tryggere alternativ til tradisjonell røyking.

Rusforskeren David Nutt, som også står bak «farlighetsrangeringen» av ulike rusmidler, publiserte i 2014 en artikkel som hevder at e-sigaretter er «95 prosent tryggere» enn vanlige sigaretter.

Les også: E-cigarettes are less harmful than smoking

Konklusjonen bygger på samme metodikk som «farlighetsrangeringen» av andre rusmidler. Det vil si medlemmer av Nutts egen organisasjon, The Independent Scientific Committee on Drugs, arrangerte et todagers arbeidsmøte der de gikk igjennom forskning og rangere produktene etter gitte kriterier.

Kritikere har imidlertid pekt på at kunnskapsgrunnlaget for konklusjonen er svak. Nutts gruppe innrømmer selv at det er «mangel på harde data på skader av de fleste produktene på de fleste kriteriene».

Økonomiske koblinger

En artikkel i The Lancet stilte spørsmålstegn ved kriteriene for rekruttering av ekspertene bak studien. Tre av de tolv involverte hadde økonomiske koblinger til tobakksindustrien eller e-sigarettindustrien. Tobakksindustrien sto bak deler av forskningen, og studien var finansiert av en organisasjon som har tatt imot penger fra samme industri.

Les også: E-cigarettes: Public Health England's evidence-based confusion

Les også: Public Health England under fire for saying e-cigarettes are 95% safer

Kritikere har også advart om at nyere forsking peker på en rekke farer med e-sigaretter. For noen brukere kan e-sigaretter ha et skadereduserende potensial, men mange fortsetter å røyke tradisjonell tobakk. For unge som ikke røyker tobakk, har e-sigaretter ingen skadereduserende funksjon.

Les også: Canadian Ministry of Health proposes to authorize e-cig sellers to make claims that ignore recent understanding of health risks

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen