Én av tre pasienter på akuttmottak er ruspåvirket

En av tre innlagt på akuttmottak var ruspåvirket, viser studie fra Folkehelseinstituttet.

Publisert: 13. juli 2016
Sist oppdatert: 21. september 2022
Ung mann med hodet i hendene.

Mange som kommer til akuttmottaket på Ullevål er påvirket av alkohol. Foto: Shutterstock

Blant pasienter med voldsskader var hele 75 prosent påvirket av alkohol og/eller andre stoffer.

Studien har undersøkt blodet til 996 pasienter som ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehuset i løpet av ett år. Kunnskap om tiden mellom skade og sykehusinnleggelsen ble brukt for å beregne grad av påvirkning, der 0,5 promille eller høyere ble satt som grense for alkohol. Hele 324 pasienter (32.5 prosent) ble vurdert som ruspåvirket på skadetidspunktet.

Alkohol vanligst

Undersøkelsen viser at en tredjedel av pasientene var ruspåvirket da de skadet seg. Alkohol var det vanligste rusmiddelet. Blant pasienter med voldsskader var hele 75 prosent av pasientene påvirket av alkohol og/eller andre stoffer.

– Studien støtter opp om det man vet om at alkohol og rusmidler øker risiko for å bli utsatt for en ulykke og få en skade, sier Eirin Bakke, en av forskerne bak studien, til Dagens medisin.

Yngre pasienter

Ruspåvirkede pasienter var i større grad yngre og oftere menn enn kvinner. Kartleggingen viser videre at flere er ruspåvirket på kveldene og i helgen enn på dagtid og til hverdags.

Les mer om studien i BMC Emergency Medicine.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen