Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering?

Avkriminalisering og legalisering er to begreper som går igjen i narkotikadebatten – ofte brukt om hverandre. Men hva er egentlig forskjellen?

Publisert: 28. september 2022
Sist oppdatert: 28. september 2022
Cannabisblad på treplanke.

Foto: Shutterstock


For det første så er avkriminalisering hovedsakelig knyttet til egen bruk, mens legalisering gjelder for tilbudssiden, altså for produksjon og salg. 

Men la oss ta det i riktig rekkefølge:

  • Forbud; Hele kjeden fra produksjon og salg, til bruk og besittelse er regulert av straffeloven, og brudd på denne medfører straff i en eller annen from.
  • Avkriminalisering: Bruk og oppbevaring av cannabis til eget bruk er ulovlig, men ikke straffbart i henhold til straffelovgivningen. I stedet vil lovbruddet bli håndtert i det sivilrettslige systemet. En typisk reaksjon kan være et gebyr ved manglende oppmøte til en rådgivningstime. Denne type saker havner ikke i strafferegisteret, men handlingen er fortsatt ulovlig. 
  • Legalisering: I et legalisert cannabismarkedet vil det også være lov å produsere og selge cannabis innenfor et regulatorisk rammeverk. Her vil det typiske ligge krav til aldersgrenser, pris/avgifter, reklamerestriksjoner, antall utsalgssteder og så videre.

Norge har verken avkriminalisert eller legalisert cannabis. Det betyr at rusbruk og besittelse er ulovlig og straffbart, både for rusavhengige og rekreasjonsbrukere.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen