Hva er trygg alkoholbruk i båt?

De tre siste årene har nær 60 personer druknet i fritidsbåtulykker i Norge.

Publisert: 26. juli 2019
Sist oppdatert: 8. mars 2023
Båt på havet.

Vi bør ha samme grense for alkoholbruk til sjøs som på land, 0,2 promille, for å hindre flere dødsulykker. Foto: Pexels

- Fyll og båtliv hører ikke sammen, og det er ingen grunn til at promillegrensen skal være høyere på sjøen enn på veien. Den bør være 0,2 for båtfører også, ikke 0,8 slik det er nå, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

På grunn av få obduksjoner mangler det klare tall på hvor mange av dødsfallene som er rusrelatert, men Havarikommisjonen anslår at over 40 prosent av dem som var involvert i ulykker fra fritidsbåt i fjor, var ruspåvirket. De omkomne som var ruspåvirket, hadde gjennomsnittlig 1,7 i promille.

- Regjeringen har vedtatt en nullvisjon for dødsfall på sjøen. Et enkelt tiltak for å nå dette målet, er å innføre lavere promillegrense, noe både Havarikommisjonen og forskere anbefaler. Da må man selvfølgelig også ha flere promillekontroller, påpeker Huseby.

Alkohol og båtliv er en dårlig kombinasjon

Tallene viser at det er nesten bare menn som omkommer i fritidsbåtulykker. De fleste av ulykkesofrene er over 40 år og de fleste ulykkene skjer innaskjærs i fint vær med motorbåt.

Hver femte fører av fritidsbåter drikker alkohol mens de fører båt på sjøen, viser en fersk undersøkelse.

Bare et par øl gir dårligere dømmekraft, konsentrasjon og oppmerksomhet. Det gjør det vanskeligere å reagere klokt i uventede situasjoner. Man tar ofte større risiko, noe som øker faren for ulykker og for å havne i sjøen.

Selv lav promille gjør at kroppens evne til å styre temperatur settes ut av spill. Det gjør at alkoholinnntak halverer overlevelsestiden dersom du skulle falle over bord.

7 av 10 vil ha lavere promillegrense til sjøs

Det er økende forståelse for at sjøveien ikke er ufarlig. MA rusfri trafikk har i lang tid jobbet for at promillegrensen til sjøs skal være den samme som på veiene våre, det vil si 0,2 promille.

I en undersøkelse Kantar TNS Gallup har gjennomført for MA – rusfri trafikk er det syv av ti som støtter dette kravet.

- Lavere promillegrense på veien har vist seg å ha god effekt i flere land som har redusert grensen, blant andre Sverige, USA og Frankrike. Alle disse landene opplevde færre alkoholrelaterte dødsulykker. Når politikerne i tillegg har folkets støtte i ryggen, fremstår Regjeringens motstand mot å prøve dette på sjøen som fullstendig uforståelig, sier Pernille Huseby.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen