Hva innebærer kanalisering av pengespill?

Et av målene med spillpolitikken er å kanalisere mest mulig av pengespillet inn i lovlige og regulerte former. Høyere kanaliseringsgrad gir staten bedre kontroll med spillmarkedet. I Norge er kanaliseringsgraden 88 prosent.

Publisert: 31. juli 2023
Sist oppdatert: 9. august 2023
Pokerbord med spillkort og briketter.

Høyere kanaliseringsgrad gir staten bedre kontroll med spillmarkedet. Foto: Shutterstock

Formålet med et strengt regulert spillmonopol eller spillmarked undergraves dersom en stor andel av pengespillene foregår hos ulovlige aktører som ikke følger nasjonale regler.

Dilemma: Hvor strengt?

Dette skaper en utfordring for spillmyndighetene. Hvis man innfører strenge regler for ansvarlig spill, for eksempel ved å utelukke de mest risikofulle spillene, risikerer man at mange spillere søker seg til ulovlige aktører som tilbyr slike spill. Disse aktørene forholder seg ikke i samme grad til nasjonale regler for spillansvar og oppfølging av kunder, og risikoen for spillproblemer øker.

På den andre siden – dersom de lovlige aktørene markedsfører enkel tilgang til høyrisikospill, risikerer man økt rekruttering til slike spill og dermed en økning i antallet som utvikler spillproblemer, selv om spillingen foregår hos lovlige aktører.

Det er derfor en balansegang for spillmyndighetene hvor langt man skal strekke seg for å øke kanaliseringsgraden. Det lovlige spilltilbudet må være attraktivt nok til å tiltrekke seg det store flertallet av spillere, og samtidig ansvarlig nok til å ikke skape større spillproblemer.

Actis mener

Vi mener enerettsmodellen for pengespill i Norge har flere fordeler. Den gir mulighet for politisk styring og kontroll, noe som sikrer strenge reguleringer og et høyt nivå av ansvarlighet. 

Enerettsaktørene kan spille en viktig rolle i å forbedre ansvarlighet og beskyttelse av spillere. Samtidig begrenser modellen antallet aktører på markedet, reduserer
reklamepresset og bidrar til et mer regulert reklamemiljø.

Les også: Pengespillproblemer i Norge halvert

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen