Hvor bevisste er vi på rus og hjernehelse?

Hvilke deler av befolkningen er mest oppmerksomme på sammenhengen mellom rus og hjernehelse?

Publisert: 18. mai 2022
Sist oppdatert: 20. september 2022
Illustrasjon av hjernen.

Bevissthet rundt hjernehelse er nå kartlagt. Foto: Freepik.com

Lifebrain-konsortiet har nylig kartlagt bevissthet rundt rus og hjernehelse.

Undersøkelsen viser at de fleste er innforstått med at hjernehelse påvirkes av rus: Hele 90% av de spurte var klar over at rusmiddelbruk som alkohol, røyking og narkotika har en sterk eller veldig sterk effekt på hjernehelsen. Til sammenligning mente under 60 % at sosioøkonomiske faktorer var viktige.

Selv om de fleste anerkjente livsstil som en viktig faktor, viser allikevel undersøkelsen at kvinner og høyt utdannede vurderte livsstilsfaktorer som viktigere for hjernens helse, sammenlignet med menn og lavt utdannede. FHI oppgir på sine nettsider at andre grupper av mennesker kanskje ikke er like kunnskapsrike og derfor har behov for målrettet informasjon.

Både mental og kognitiv helse

Fra juni 2019 til august 2020, besvarte over 27 000 respondenter den globale hjernehelseundersøkelsen. Undersøkelsen ble utviklet av forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og er utført av Lifebrain-konsortiet.

Hjernehelse omfatter både mental og kognitiv helse. FHI definerer hjernehelse som å bety «mentalt velvære og evnen til å huske, lære, planlegge og konsentrere seg.» Deltakere fra over 80 land besvarte undersøkelsen, som tok sikte på å avdekke hva folk tror påvirker hjernens helse.

PS! Lifebrain-konsortiet har også tidligere publisert forskning på hvordan alkohol påvirker hjernen. Undersøkelsen viser at selv moderat konsum er assosiert med negative effekter.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen