Hvor mange ønsker å bevare Vinmonopolet?

Vinmonopolet er populært blant nordmenn. Hele 80 prosent ønsker å bevare dagens ordning.

Publisert: 7. juli 2017
Sist oppdatert: 21. september 2022
Nærbilde av stort antall tomme vinflasker.

Ordningen med Vinmonopol har sterk støtte i den norske befolkningen. Foto: Pixabay

Oppgaven til Vinmonopolet er å sørge for ansvarlig salg av alkohol med høyere styrke enn det som er tillatt i dagligvarebutikk. Det er bred oppslutning om ordningen i befolkningen.

En undersøkelse utført av Sentio på oppdrag fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan viser at åtte av ti ønsker å beholde dagens ordning med Vinmonopol.

Tidligere forskning har vist at flertallet generelt støtter en restriktiv alkoholpolitikk fordi de ser at det virker beskyttende og begrensende på alkoholforbruk og alkoholproblemer.

Støtte fra partiene

Vinmonopolet har også stor støtte blant partiene på Stortinget. Av disse er det kun Fremskrittspartiet som ønsker å legge ned Vinmonopolet.

I regjeringsperioden til regjeringen Solberg har det likevel vært gjort flere vedtak som utfordrer Vinmonopolets posisjon, som økte taxfreekvoter og åpning for alkoholsalg fra gårder.

Risiko ved polnedleggelse

En aktuell svensk rapport har sett på konsekvensene dersom ordningen med monopol avvikles og slaget flyttet til dagligvarebutikk. I rapporten kommer det blant annet frem at nedleggelse av monopolet årlig vil føre til:

  • 800-1200 flere alkoholrelaterte dødsfall.
  • 13-20 000 flere alkoholrelaterte sykehusinnleggelser.
  • 4600-8000 flere tilfeller av fyllekjøring.
  • 17-28 000 flere voldshendelser.
  • 20-30 prosent økning i konsum.

Selv om den svenske rapporten ikke kan overføres direkte til norske forhold, er det grunn til å tro at en avvikling av Vinmonopolet vil ha store negative utfall også her til lands. Det bekrefter også Folkehelseinstituttet.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen