Lisens gir mindre penger til frivilligheten

En ny rapport viser at en overgang fra enerett til lisensmodell for pengespill vil gi et stort inntektstap for frivillige og ideelle organisasjoner.

Publisert: 21. august 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Unge fotballspillere venter på benken.

Frivillige organisasjoner og foreninger, som fotballag for unge, blir taperne ved en lisensmodell, viser ny rapport. Foto: Shutterstock

Oslo Economics har laget rapporten, som anslår et redusert bidrag på rundt 1,3 milliarder kroner til frivillige og ideelle virksomheters arbeid innenfor idrett, helse, forskning og kultur dersom man går bort fra enerettsmodellen.

- Denne rapporten viser at en av de store taperne dersom vi innfører lisens, vil være alle de frivillige i idrettslag og organisasjoner som legger ned utallige ubetalte arbeidstimer hvert eneste år. Dette er helt i tråd med utviklingen vi har sett i Danmark, som innførte lisens i 2012, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

I dagens enerettsmodell går hele overskuddet fra Norsk Tipping til frivillig arbeid. I tillegg har foreninger og lag lov til å avholde private lotterier. I 2017 utgjorde overføringene til gode formål 6,2 milliarder kroner.

Flere problemspillere

Rapporten legger til grunn en rekke forutsetninger:

  • Det vil bli stadig vanskeligere for de uregulerte aktørene å operere i det norske markedet, som følge av nye og svært effektive tiltak mot pengeoverføringer og markedsføring.
  • Utgangspunkt i Lotteritilsynets estimat for utviklingen av de utenlandske aktørenes omsetning.
  • Lavere omsetning og redusert samfunnsbidrag fra de norske aktørene på grunn av økt konkurranse i et lisenssystem.
  • Lav kanaliseringsgrad fordi kravene til ansvarlighet vil være høye i en eventuell linsensmodell.
  • Vridning i markedet fra tall- til kasinospill, lik den vi har sett i Danmark. Fra en majoritet av spillere på «snille» spill som Lotto, spiller flere på spill med større risiko for avhengighet, som for eksempel nettkasino.
  • Økt konkurranse og økt tilgang til markedsføring vil kunne gi økt samlet volum av spilling, og dermed økt risiko for problemspilling.
  • Økt konkurranse vil gi økt markedsføringskostnad hos de norske aktørene, og dermed redusert samfunnsbidrag.

Utfordres jevnlig

I sin oppsummering skriver Oslo Economics: «En lisensmodell vil medføre betydelig risiko for økt omfang av problemspilling og reduserte bidrag til frivillige og ideelle virksomheters arbeid. Det er vanskelig å se hvorfor det norske samfunnet skulle ønske å akseptere en slik risiko, når dagens enerettsmodell fungerer godt.»

Oppdragsgivere for rapporten er ExtraStiftelsen og Norges Idrettsforbund. Bakgrunnen for initiativet er at enerettsmodellen utfordres jevnlig av utenlandske aktører som ønsker tilgang til det norske markedet gjennom en lisensmodell.

Lese hele rapporten fra Oslo Economics her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen