Lystgass: Hva og hvorfor?

Misbruk av lystgass har i flere år fått passere under radaren. Nå kan det komme nye og strengere regler.

Publisert: 19. januar 2023
Sist oppdatert: 21. februar 2023
Bilde mann med lystgasspatron

Antisosialt: Den britiske regjeringen går hardt til verks når den åpne bruken av lystgass skal bort fra offentlige rom. Foto: Lenscap Photography / Shutterstock.com

Flere partier har bedt regjeringen om å vurdere innføring av aldersgrense for kjøp av lystgasspatroner og utrede behovet for et forbud mot bruk av lystgass som rusmiddel.

Bakgrunnen er blant annet de mange advarslene som kommer fra de som jobber med ungdom. De rapporterer at lystgass fra å være rus i party-sammenheng, har gått over til å bli et mer vanlig rusmiddel.

I Norge selges krempatroner med lysgass fritt over disk og på nettet. Det er ikke ulovlig å ruse seg på det.

Du kan lese mer om trenden her.

Og her

Verdt å vite:

 • Bruken av lystgass som rusmiddel er trolig «importert» fra lystgassfester (rave) i "Syden".
 • I Danmark er det satt 18-års aldergrense for kjøp av lystgass.
 • I New York er det 21-årsaldersgrense for kjøp av krempatroner med lystgass.
 • I England er lystgass i dag det tredje vanligste rusmiddelet for unge under 25 år, bak alkohol og cannabis.
 • Ifølge Global Drug Survey, et uavhengig forskningsselskap, er lystgass det 10. mest populære rusmiddelet i verden.
 • I Norge har antallet henvendelser til Giftinformasjonen som handler om lystgass, økt fra under 10 i fjor til nær 40 hittil i år.
 • Det er lett å skaffe seg lystgasspatroner via netthandel og tilbud på sosiale medier.

Mer om lystgass:

Lystgass brukes vanligvis som et ledd i sedasjon og narkose til barn og voksne, men kan også brukes i forbrenningsmotorer og i dispenserpatroner beregnet for matlaging (typisk pisking av kremfløte).

Akutt fare etter inhalasjon av lystgass

Virkningen av lystgass er kortvarig og går over i løpet av sekunder til minutter etter inhalasjon. Ønskede effekter omfatter lett smertelindring, endret bevissthet og rus.

Ved høy konsentrasjon av lystgass fortrenges oksygen i kroppen og gir en form for kvelning (hypoksi). Dette kan gi alvorlige skader og verste fall død. Ved misbruk av lystgass er det ingen kontroll på dosen som inhaleres, noe som øker faren for kvelning. Gjentatt inhalasjon rett etter hverandre øker kvelningsfaren.

Lystgass fra dispenserpatroner er svært kald når den kommer rett fra beholderen. Dette kan føre til frostskader i ansikt og luftveier.

Kroniske skader etter inhalasjon av lystgass

Misbruk over lengre tid kan føre til alvorlige nerveskader som kan bli permanente. I tillegg sees skader på vev med rask celledeling, som beinmarg og slimhinner i tarmen.

Symptomer som kan oppstå etter gjentatt inhalasjon av lystgass:

 • Nummenhet / prikking / smerter i ben og/eller armer
 • Muskelsvakhet
 • Permanente nerveskader
 • Påvirkning på blodceller
 • Hjerneskader

Kilde: Giftinformasjonen

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen