Opplever drikkepress fra kolleger

Hele 1 av 10 har unngått sosiale arrangementer i jobbsammenheng på grunn av alkohol, melder Folkehelseinstituttet.

Publisert: 2. mai 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Vennegruppe som skåler.

Det er ikke lett å kombinere alkohol og arbeidsliv. Nye tall fra FHI viser at én av ti har opplevd drikkepress i jobbsammenheng. Foto: Pixabay

Like mange svarer at de har opplevd drikkepress når de er ute med jobben, ifølge ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

- Det er veldig synd at noen føler de må bli hjemme når jobben har sosiale arrangementer. Å legge opp til aktiviteter hvor alkohol ikke har en fremtredende rolle vil redusere drikkepress og gjøre det hyggeligere å delta. Ledere bør også reflektere over egen alkoholbruk og signaleffekten, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Tidligere i vår la Folkehelseinstituttet frem en ny rapport om alkohol og arbeidsliv. Undersøkelsen avdekket blant annet drikkepress, betydelige bransjeforskjeller, og aksept for beruselse i jobbsammenheng.

- Vi ser en del utfordringer med alkohol i norsk arbeidsliv. Vi må jobbe for en bevisstgjøring for å legge til rette for de som ikke ønsker å drikke alkohol, sier Huseby.

Les også: Flere har opplevd ubehagelige situasjoner på fest med jobben.

Større utfordringer i privat sektor

Undersøkelsen viser at ansatte i privat sektor drikker mer og har flere problemer knyttet til alkoholbruk enn offentlig sektor. Fri bar og gratis drikkebonger er vanligere i privat sektor, mens lønningspils er mer vanlig i offentlig sektor.

Det er også store bransjeforskjeller. Bransjene der det drikkes mest alkohol er bank og finans, IT og blant forskere. Disse mener også det er lite problematisk å møte fyllesyk på jobb. Ansatte i helse- og omsorgsyrker er blant dem som drikker minst i jobbrelaterte sosiale sammenhenger.

Les også: Drikker du ikke? Det burde vi spurt deg om på intervjuet!

Det generelle sykefraværet i offentlig sektor er høyere enn i privat, men i privat sektor er alkoholrelatert fravær og ineffektivitet på grunn av alkohol et større problem.

To av tre kjenner ikke til retningslinjer

Det er relativt høy aksept for å være synlig beruset på sosiale arrangementer i jobbsammenheng, ifølge undersøkelsen. Mellom 30 og 50 prosent mener dette er problematisk.

Få kjenner til om virksomheten de jobber i har retningslinjer for alkoholbruk, og det er store bransjeforskjeller. I snitt kjenner kun én av tre til retningslinjene.

- Alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner oppleves positivt av mange, men det er noen utfordringer vi blir nødt til å snakke om. Vi må også ta et tak i retningslinjene og oppfølgingen av ansatte som har et problematisk forhold til alkohol. Tallene fra denne undersøkelsen er et godt utgangspunkt for forebyggende arbeid i bedrifter som ønsker endring, avslutter Huseby.

Les hele rapporten fra Folkehelseinstituttet her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen