Opplever seksuell trakassering på fest

Ungdomsundersøkelse viser at nær halvparten av jentene får uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med drikking.

Publisert: 12. august 2020
Sist oppdatert: 20. september 2022
Ung jente sitter på svaberg.

44 prosent av jentene har følt seg utrygge eller vært redde ved alkoholbruk. Foto: Shutterstock

I undersøkelsen oppgir så mange som 49 prosent av jentene at de har fått uønsket seksuell oppmerksomhet i situasjoner med alkohol. Dette kan være alt fra tilrop, klåing og overgrep.

Undersøkelsen omfatter 585 jenter og 415 gutter mellom 15 og 20 år og ble utført av Opinon i mars 2020, på oppdrag fra Actis. Ungdommen har blitt spurt om opplevelser i situasjoner der de drikker sammen med jevnaldrende.

Økning i hendelser

- Undersøkelsen bekrefter at det er en klar sammenheng mellom ungdommenes bruk av alkohol og seksuell trakassering. Den viser også at det er en økning i slike hendelser for begge kjønn, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2017, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Hun mener resultatene er alarmerende:

- Etter metoo hadde vi håpet at tallet for uønsket seksuell oppmersomhet skulle vært lavere. Det kan hende økningen skyldes en økt oppmerksomhet om temaet, men det er skuffende at tallene går feil vei. En kan lure på om metoo-effekten var forbigående.

Husebys oppfordring til ungdommen er å passe på hverandre og gripe inn hvis noe skjer. Si ifra hvis noen går over streken. Mye kan også forhindres ved at foreldre snakker med ungdommen sin om alkohol, hva som ikke er greit å gjøre og setter tydelige grenser. Ikke send med alkohol og vær i henteberedskap om ungdommen din er på fest.

Hærverk og vold

Undersøkelsen bekrefter funn fra tidligere forskning, og viser at en rekke unge har opplevd ubehagelige hendelser i situasjoner der unge drikker: 

  • 49 prosent av jentene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet én, noen eller flere ganger når jevnaldrende har drukket alkohol. Tilsvarende tall for gutter er 18 prosent.
  • 44 prosent av jentene har følt seg utrygge eller vært redde ved alkoholbruk.
  • Totalt har 32 prosent opplevd at klær eller eiendeler er blitt ødelagt.
  • Blant respondendene er det 28 prosent som har blitt skjelt ut.
  • 19 prosent har blitt fysisk skadet.
  • 25 prosent har blitt truet.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen