«Smart drugs» ikke så smart likevel

Noen hevder at såkalte "smart drugs" eller puggedop, kan fungere prestasjonsfremmende blant annet for studenter som må sprenglese inn mot eksamen. Ny rapport tegner et annet bilde.

Publisert: 28. juni 2023
Sist oppdatert: 28. juni 2023

Forskernes konklusjon var at «smart drugs» kan øke motivasjonen, men at gevinsten utlignes av redusert evnen til å løse komplekse oppgaver. Foto: Shutterstock

Det er nettstedet Science Advanced som har publisert studien som har undersøkt effekten av de tre sentralstimulerende legemidlene (modafinil, metylfenidat og dextroamfetamin opp mot placeboeffekten.

Undersøkelsen ble gjennomført i form av en oppgave hvor deltakerne fikk presentert en rekke gjenstander. Så skulle de fylle en ryggsekk med de objektene med høyest «verdi» - innenfor sekkens øvre vektgrense. For å komplisere oppgaven ytterligere, skulle sekken fylles med et gitt antall gjenstander. Altså en oppgave med mange variabler.

Placebo

I sin oppsummering konstaterte forskerne at de sentralstimulerende stoffene gjorde at deltakerne prøvde litt hardere. Men der stoppet de positive effektene. Det viste seg at denne gruppen trengte lengere tid på oppgaven, «verdien» av innholdet i ryggsekken var lavere og produktiviteten dårligere enn i placebogruppen.

Like langt

I tillegg fant man at en stor andel av dem som gjorde det bedre enn gjennomsnittet med placebo, scoret dårligere enn gjennomsnittet under påvirkning. Dette skyltes, ifølge forskerne, at valgene ble mer tilfeldige under påvirkning, og at det rammet de "flinkeste" mest.

Forskernes konklusjon var at «smart drugs» kan øke motivasjonen, men at gevinsten utlignes av redusert evnen til å løse komplekse oppgaver.

Du kan lese mer om studien her

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen