Stadig flere sliter med pengespill

Antallet personer med pengespillproblemer øker i Norge, viser tall fra Universitetet i Bergen.

Publisert: 11. juni 2020
Sist oppdatert: 20. september 2022
Spillautomater på rekke.

- Nedgang i antallet som har problemer med pengespill betyr at det er færre som får ødelagt livene sitt på grunn av gjeld, psykisk uhelse og familieoppløsning. Foto: Pexels

55 000 nordmenn har spilleproblemer, viser den siste befolkningsundersøkelsen Universitetet i Bergen har gjort på oppdrag fra Lotteritilsynet.

Dette er en økning fra 34 000 problemspillere i sist undersøkelse gjort i 2015.

Det er også flere som er i risikosonen for å få spilleproblemer. 122 000 er moderate risikospillere. I 2015 var det 88 000.

Totalt sett sliter 177 000 nordmenn med pengespill.

Omfanget av problemer knyttet til pengespill i Norge er likevel noe lavere enn det som er funnet i norske undersøkelser gjennomført i perioden 2005-2010, men noe høyere enn funn fra norske undersøkelser gjort i 1997 og 2002 og i perioden 2013-2015. Sammenliknet med internasjonale studier på utbredelse av pengespillproblemer er problemomfanget i Norge relativt lavt.

Enslige og arbeidsledige utsatt

I undersøkelsen som ble lagt fram i mai 2020 av Lotteri- og stiftelsestilsynet, kommer det frem 58,3% av spillerne hadde spilt pengespill på internett de siste 12 måneder, noe som har økt betydelig siden 2015.

Undersøkelsen viser at risikoen for å være moderat risikospiller/problemspiller var forhøyet hos menn, enslige, de med omsorgsansvar for én til to hjemmeboende barn, hos de med lav utdannelse og lav inntekt, blant de som var arbeidsledig/ufør/på attføring/på avklaringspenger, blant de som hadde fødested utenfor Norge samt blant de som hadde deltatt i dataspill siste seks måneder.

Moderate risikospillere og problemspillere er overrepresentert i spill som Belago, databingo i bingolokale, bingo på internett (ikke Norsk Tipping), Bingoria og kasinospill på nett (ikke Norsk Tipping). Dette er spill som relativt få spiller, men problemandelen er høy.

Les også: Stor støtte til blokkering av spillnettsider.

TV-reklame tydeligst

I undersøkelsen kommer det fram at TV er der flest opplever eksponering for pengespillreklame, mens minst eksponering skjer via direkte reklame. Reklameeksponeringen på TV og via internett har økt siden 2015, mens den er gått ned i aviser i samme tidsrom.

De som deltar i pengespill, både generelt og de med problemer, opplever sterkere påvirkning fra reklame nå sammenliknet med for fire år siden. Menn, yngre og de med problemer rapporterer generelt å bli mer påvirket av reklame enn kvinner, eldre og de uten spilleproblemer.

De med spilleproblemer rapporterer særlig stor forskjell i effekt av reklameeksponering sammenliknet med dem uten spilleproblemer på spørsmålet om reklame fikk dem til å spille med høyere risiko.

Vil du vite mer om pengespill? Da kan du lese vår rapport «Verdier i spill».​

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen