Pengespill: Stor støtte til blokkering

Syv av ti nordmenn støtter forslaget om å blokkere utenlandske pengespillnettsider.

Publisert: 16. november 2021
Sist oppdatert: 17. september 2022
Terninger og pokerbrikker.

Dersom regjeringens forslag til DNS-blokkering vedtas, vil utenlandske spillnettsider som markedsfører seg mot norske forbrukere, bli blokkert. Foto: Shutterstock

Like før den forrige regjeringen gikk av, la den frem forslag om såkalt DNS- blokkering av nettsidene til utenlandske spillselskaper. Forslaget har nå vært ute på høring. Siste frist for å komme med innspill var 2. november.

En ny landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Actis, viser at støtten til blokkering er massiv. Hele 70 prosent svarer ja på spørsmålet om det er greit å blokkere sider på internett som tilbyr spill ulovlig for å beskytte norske forbrukere mot mulige spillproblemer.

Tiltaket har spesielt stor støtte blant kvinner. Åtte av ti kvinner ønsker blokkering velkommen.

Les også: Stadig flere sliter med pengespill.

- Spillpolitikken må være basert på ansvarlighet, der hensynet til de som sliter med, eller kan utvikle avhengighet, settes først, sier Lars F. Hjetland, fungerende generalsekretær i Actis.

Må bruke alle virkemidler

For å lykkes med dette i et marked der stadig større andel av omsetningen skjer gjennom digitale kanaler, må Norge ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å holde uregulerte aktører ute.

- Kun på den måten vil vi best verne om enerettsmodellen og oppnå en pengespillmodell som lykkes både med kanalisering og ansvarlighet. Derfor er støtten i folket til blokkering svært gledelig, sier Hjetland.

Støttes av frivilligheten

Forslaget får støtte fra en rekke frivillige organisasjoner. Det blir også applaudert av Forbrukertilsynet.

– Tiltak som DNS-blokkering kan hjelpe flere sårbare forbrukere med å avstå fra å benytte pengespill på internett, sier tilsynet til Aftenposten.

Undersøkelsen viser også at majoriteten av nordmenn er positive til tiltak for å stoppe ulovlig reklame for pengespill. Hele 64 prosent svarer i Sentio-undersøkelsen at de vil at regjeringen bør gjøre mer for å stoppe ulovlig reklame for å beskytte norske forbrukere.

Stortinget er for

Det var den forrige kulturministeren, Abid Raja (V), som i september la frem forslaget om blokkering. Det har stor støtte på Stortinget. Det var nemlig Ap, Sp, SV og KrF som opprinnelig gikk inn for dette i 2018.

Undersøkelsen fra Sentio bekrefter imidlertid at kunnskapen om lovgivningen er liten. Nesten halvparten er ikke klar over at det er ulovlig for andre enn Norsk Tipping og Rikstoto å reklamere for spill i Norge.

47 prosent svarer nei på spørsmål om de klar over at det er ulovlig for andre selskap enn Norsk Tipping og Rikstoto å reklamere for spill i Norge.

Hjetland beskriver det som alvorlig.

– En blokkering vil gi et tydelig signal om at nettsiden man er på vei til, ikke har myndighetens tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Det vil hindre nyrekruttering av spillere, og øke kanaliseringen til Norsk Tipping, mener han.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen