Tilstedeværende foreldre reduserer unges drikking

Foreldre som følger med i barnas liv, er blant faktorene som reduserer ungdoms alkoholbruk, viser ny studie.

Publisert: 29. april 2020
Sist oppdatert: 20. september 2022
Far og sønn som smiler til hverandre.

Forskerne har funnet ut at foreldrenærvær bidrar til mindre ungdomsdrikking. Foto: Shutterstock

Alkoholbruken blant unge i Norden har gått kraftig ned siden tidlig på 2000-tallet.

Andelen unge som drikker har sunket, de drikker sjeldnere, og de drikker seg sjeldnere fulle. Dette har redusert risikoen for alkoholrelaterte skader blant ungdom.

Tre viktige faktorer

Denne trenden er en del av en global tendens som er påvist i Europa, Amerika, Asia og Australia.

Forskerne har ikke noen fullgod forklaring på denne utviklingen, men er rekke teorier er blitt lansert.

En fersk nordisk studie ser nærmere på noen av disse teoriene, og finner tre faktorer som bidrar til nedgangen i beruselsesdrikking i Norge, Sverige og Finland:

  • Forskerne finner at bedre foreldrekontroll er assosiert med redusert beruselsesdrikking blant ungdom.
  • De finner også at ungdoms opplevde tilgang på alkohol har gått ned i årene fra 1999 til 2015, og at dette har begrenset ungdomsdrikkingen.
  • Forskerne finner også en sammenheng mellom nedgang i dagligrøyking og redusert alkoholbruk blant ungdom i alle de tre landene.

Andre faktorer, som skulking, samvær med venner og deltakelse i idrett og andre hobbyer hadde liten eller ingen påvirkning på nedgangen, ifølge forskerne.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen