Tysk cannabislegalisering i motbakke

Det vakte stor oppsikt da den tyske koalisjonsregjeringen lanserte løftet om å legalisere cannabis i hjertet av Europa. To år senere er ambisjonene senket betraktelig.

Publisert: 12. desember 2023
Sist oppdatert: 12. desember 2023
bilde fra den tyske riksdagen

Uenighet internt i regjeringspartiene har satt kjepper i hjulene på legaliseringsprosessen. Foto: Shutterstock

Den tyske regjeringsplattformen lovet full legalisering av cannabis, med lovlig innenlandsk produksjon og regulert salg på apoteker og spesialbutikker. Mange så på de tyske planene som slutten på cannabisforbudet i Europa.

Splittet

Flere påpekte riktignok at regjeringskoalisjonens planer var et brudd på FNs narkotikakonvensjoner. De var også i strid med bestemmelser i Schengen-avtalen og EU-retten. Det var heller ikke enighet internt i Tyskland om legaliseringen. Opposisjonspartiet CDU/CSU markerte tidlig motstand mot planene, men heller ikke blant de sosialdemokratiske regjeringspartnerne var det enighet.

Lot seg ikke gjennomføre

Den tyske regjeringen lovet fortgang i prosessen, men understreket tidlig at de ville forholde seg til EUs regelverk. Etter dialog med EU-kommisjonen ble det klart at planene ikke lot seg gjennomføre slik det var tenkt. I stedet kom regjeringen tilbake med et nedskalert forslag. De ville legalisere bruk og hjemmedyrking av cannabis – i praksis en form for avkriminalisering. I tillegg åpnet de for såkalte «cannabisklubber», der medlemmene i fellesskap kan dyrke sin egen cannabis. Som et tredje skritt ville de tillate en forsøksordning med regulert salg av cannabis i geografisk avgrensede områder under vitenskapelig tilsyn. Regjeringen lovet å komme tilbake til detaljene rundt en slik forsøksordning på et senere tidspunkt.

Kritikk fra alle kanter

Tidligere i høst la den tyske regjeringen fram sitt forslag til regulering av cannabisklubbene. Dette ble møtt med kritikk fra alle kanter. Cannabisindustrien var misfornøyd med at de ikke fikk tilgang til det tyske cannabismarkedet, cannabisklubbene fortvilte over strenge regler som de hevdet ville gjøre det umulig å drive klubbene, legeforeninger advarte mot konsekvensene av økt tilgang på cannabis, mens politi og forbundsstatene kritiserte mulighetene til å håndheve regelverket.

Tilbake på sporet

I ettertid har reguleringene av cannabisklubbene vært gjenstand for forhandlinger i helsekomiteen i Riksdagen. I november kom nyheten om at komiteen var blitt enig om et forslag som ville myke opp noen av de strenge reguleringene i regjeringens opprinnelige lovforslag.

Det nye kompromisset ville riktignok innebære en utsettelse, men ville få prosessen tilbake på skinnene igjen. Legalisering av hjemmedyrking skulle tre i kraft fra 1. april 2024, og cannabisklubbene skulle åpne 1. juli samme år.

Motstand innad i partiene

I ettertid kom det imidlertid fram at det ikke var dekning for dette. Tvert imot viste det seg å være betydelig motstand innad i det ene av de tre regjeringspartiene, SPD (Sosialdemokratene). Mange legaliseringstilhengere frykter nå at uenigheten kan få hele prosessen til å spore av. Regjeringen står dessuten overfor en akutt budsjettkrise som truer med å velte hele koalisjonsregjeringen, og som naturlig nok får mesteparten av den politiske oppmerksomheten.

Legeforeningen på banen

I mellomtiden har motstanden mot legalisering blitt mer organisert. Nylig tok den tyske legeforeningen, Bundesärtztekammer, initiativ til et opprop mot legalisering. Med seg fikk de flere helse- og utdanningsforbund, det tyske lærerforbundet og politiforbundet.

Presidenten for legeforeningen sier at «det internasjonale forskningsgrunnlaget er tydelig: legalisering av cannabis fører til økt forbruk og bagatelliserer den medfølgende risikoen. Cannabis kan være avhengighetsskapende og forårsake alvorlige utviklingsskader. Dette landet trenger ikke cannabislegalisering». Isteden tar de til orde for en narkotikapolitikk som satser tyngre på forebygging og hjelpetilbud, særlig for unge mennesker.

Tydelig nei

De tyske legene får støtte fra Standing Committee of European Doctors, en paraplyorganisasjon for europeiske legeforeninger, som nylig advarte mot betydelige helseskader av cannabis. Den europeiske legeorganisasjonen sier et tydelig nei til ytterligere liberalisering av cannabislovgivningen og oppfordret i stedet politikerne til å sette i verk tiltak for å redusere cannabisbruken i befolkningen. Dermed slutter europeiske legeforeninger seg til kolleger i USA og Australia som også advarer mot legalisering.

Blir utsatt

Avstemningen om legalisering av hjemmedyrking skulle opprinnelig skje i november, men det ser ut til at den blir utsatt til neste år. Dette kan bety at tidsskjemaet forskyves ytterligere. Dette kan også innebære at cannabisklubbene ikke vil åpne som planlagt. Mest problematisk er det likevel for forsøksordningen med lovlig salg. Det er nå uklart om det er tid nok til å gjennomføre en slik forsøksordning i inneværende riksdagsperiode.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen