De viktige trendene innenfor rusfeltet i Norge

I rusomsorgen har man de fleste steder mer enn nok med å håndtere utfordringene fra dag til dag. Men det kommer en morgendag også...

Publisert: 18. september 2023
Sist oppdatert: 19. september 2023
Bilde av vei som leder inn i fremtiden

Fremtidsstudien er ment å være et underlag for å forstå hva som kommer. Den sier ingen ting om hvordan de ulike trendene best kan møtes. Foto: Shutterstock

Forrige uke slapp Nasjonal kompetansetjeneste TSB fremtidsstudien «Rus- og avhengighetsbehandling 2035».

Rapporten, som er laget i samarbeid med analyseselskapet inFuture, skal gjør de som jobber innen rus- og avhengighetsbehandling bedre i stand til å forstå utfordringsbildet og identifisere muligheter.

Rapporten vektlegger såkalte «strategiske blindsoner». Det vil si trender som blir viktige i årene som kommer, men hvor dagens beredskap er lav.

Her er de åtte viktigste:

Tema 1: Bruk.

Utviklingen viser nye former for avhengigheter muliggjort av digitalisering. Det blir også nye typer rusbrukere etter hvert som nordmenn får et mer liberalt forhold til rusmidler. De tre trendene innenfor den strategiske blindsonen for tema "bruk" er:

  • Et mer liberalt syn på rus

Nordmenn får gradvis et mer liberalt forhold til rusmidler. Tilgang til rusmidler øker. Politikk og lovverk følger etter.

  • De nye gamle rusbrukerne

Befolkningen blir eldre. Eldre drikker mer, bruker mer legemidler og utgjør en større del av dem som har en risikofylt rusmiddelbruk.

  • Digitalisert avhengighet

Digitalisering bidrar til økt tilgang på rusmidler, samt nye former for avhengigheter.

Tema 2: Behandling.

Utviklingen trekker i retning mot et sterkere behov for prioritering etter hvert som ressursene blir knappere enn før. Det vokser også frem nye muligheter til behandling både fra digitalisering, men også gjennom økt tilgang til informasjon og kunnskap. 

De fem trendene innenfor den strategiske blindsonen for tema "behandling" er:

  • Sterkere prioritering av ressursene

Større press på økonomi og personell. Det blir slutt på mer ressurser for å svare ut økt behov. Det blir større krav til kostnadseffektivitet.

  • Digitale muligheter i vekst

Stort potensial i digitalisering og kunstig intelligens i alle helsetjenestens oppgaver fra forskning til behandling og oppfølging av pasienter.

Delta på vår konferanse, Teknologi på rusfeltet, 5. desember

  • Fremtidens kunnskapsbaserte behandling

Sterkere fokus på det som virker når det blir større kamp om ressursene. Da blir det viktigere å lykkes godt med dokumentering av kunnskap, samt anvende kunnskapen effektivt

  • Pasienten i sentrum

Pasienten får en større rolle i egen behandling. Ny teknologi og nye metoder åpner for mer individuell behandling. Det kan påvirke finansieringen av tjenestene.

Samarbeid på tvers blir viktigere

Avhengighetsutfordringer henger sammen med både psykisk og somatisk helse, men det har også en bredere konsekvens for individ og samfunn. Nye former for samarbeid møter utviklingen.

Les hele rapporten her

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler