England: Inntil to års fengsels for bruk og besittelse av lystgass

Den britiske regjeringen tar grep og innfører nulltoleranse for det de kaller, «anti-sosial adferd». En av konsekvensene er at politiet skal slå hardere ned på åpenlys narkotikabruk – inkludert lystgass (dinitrogenoksid, N₂O).

Publisert: 14. september 2023
Sist oppdatert: 18. september 2023
Bilde mann med lystgasspatron

Antisosialt: Den britiske regjeringen går hardt til verks når den åpne bruken av lystgass skal bort fra offentlige rom. Foto: Lenscap Photography / Shutterstock.com

I en kommentar på den britiske regjeringens nettsider sier Innenriksminister Suella Braverman blant annet:

- Det britiske folk har sett seg lei av folk som bruker narkotika i det offentlige rom og etterlater seg en store mengder avfall som andre må rydde opp i. Tidligere i år lovet regjeringen en nulltoleransepolitikk for antisosial oppførsel, og det er det vi nå leverer. Hvis du blir tatt i å bruke lystgass som et rusmiddel, kan du få en kraftig bot eller fengselsstraff.

Straffen det er snakk om er inntil to år for besittelse og inntil 14 år for salg eller produksjon.

Lystgass er det tredje mest brukte stoffet blant 16-24-åringer i England.

Lovendringen, som er forventet å tre i kraft innen utgangen av året, får følge av en annen forskrift. Denne utvider politiets rett til å teste for andre stoffer, inkludert cannabis, ved mistanke om straffbare handlinger.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler