Er du et virkelig menneske eller en KI-bot?

Det spørsmålet får organisasjonen Barn av Rusmisbrukere stadig vekk på sin chatte-tjeneste.

Publisert: 28. november 2023
Sist oppdatert: 28. november 2023

Marius Sjømæling i Barn av Rusmisbrukere har tro på Kunstig Intelligens. Foto: BaR

Er det et problem, eller er det akkurat det som trengs for at enda flere skal få hjelp?

Litt skeptisk, men mest optimistisk

- Jeg mener at det er en spennende utvikling vi står i, sier Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere (BaR). - Jeg har troen på de mulighetene som ligger i kunstig intelligens (KI), uten at jeg er ukritisk helfrelst. En viss skepsis bør vi ha med oss når vi skal finne ut hvilken rolle KI skal spille, både for oss i Barn av Rusmisbrukere og i samfunnet generelt.

Marius er en av dem som skal i ilden på konferansen, “Teknologi på rusfeltet” 5. desember på Vulkan Arena i Oslo. Der møter eksperter på kunstig intelligens de som bestemmer på rusfeltet og de som selv har erfaring med rus.

Teknologioptimist

Henrik Larsen i Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk (FFHR) representerer de sistnevnte. Fra det holdet skulle man kanskje forvente en viss skepsis basert på fordommer om at det ikke er digitale dingser den typiske rusavhengige vil omfavne. Men Henrik er teknologioptimist:

- Jeg tror på kraften til kunstig intelligens for å effektivisere rusbehandling og hjelpetjenester. Jeg ser at ved å forenkle dokumentering, rutinepregete administrative oppgaver, og redusere byråkratiske prosesser, kan vi bruke enda mer tid på det som virkelig betyr noe - mellommenneskelige møter og omsorg. Hovedbudskapet mitt er: KI kan frigjøre dyrebar tid.

Møt Henrik på Vulkan Arena 5. desember. Der vil han dele sin visjon og sine erfaringer fra hvordan teknologi kan forbedre rusbehandling og hjelpetjenester og frigjøre tid til å hjelpe de som trenger det mest.

Meld deg på konferansen her

«Jeg gleder meg til å delta på en dag som handler om mulighetene for bruk av kunstig intelligens - også innenfor hjelpetilbud for sårbare grupper, som den jeg representerer.

Marius Sjømæling

Om Henrik Larsen

Tidligere rusavhengig, nå prosjektleder for Brobygger'n og Ung i arbeid i regi av FFHR. Har med sin brukererfaring og arbeid i FFHR unik innsikt og dyp forståelse for utfordringene på feltet og bruker denne i møtet med de som befinner seg i en bedringsprosess for å bli rusfri. (Foto: FFHR)

Om Marius Sjømæling

Tok initiativ til å starte BaR i 2009. Han har selv vokst opp med en rusavhengig og psykisk syk mor og gjennom dette opparbeidet seg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. Marius er opptatt av å bruke stemmen sin for å bedre tilbudene til nå- og fremtidens barn av rusavhengige. Foto: Barn av Rusmisbrukere

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler