Hva er egentlig kunstig intelligens?

Tenker du at rusfeltet og kunstig intelligens er to verdener som ikke hører sammen? Du vil bli overrasket...

Publisert: 19. oktober 2023
Sist oppdatert: 24. oktober 2023

Morten Forfang er fagguru med Ph.D. i kunstig intelligens (KI). 

5. desember kommer han på konferansen, "Teknologi på rusfeltet - en konferanse om mennesker" for å gi en innføring i hva kunstig intelligens egentlig er. 

Hans engasjement og faglige tyngde ligger i å jobbe med nye løsninger og de tingene som ennå ikke finnes. 

Han har lang erfaring fra mange ulike prosjekter som utvikler, tech lead, arkitekt, og rådgivning. 

Og jo; kunstig intelligens har mye å tilby rusfeltet, i følge Forfang:

- KI kan være med på å forbedre behandlingen gjennom å følge opp progresjon, fremgang og trender og predikere mulige tilbakefall blant pasienter.

- På den måten kan behandlere identifisere hvor det er behov for ekstra støtte og gripe inn tidligere. Det kan føre til mer effektiv bruk av de hendene som er tilgjengelig.

- KI kan være en kunnskapsstøtte for å finne informasjon og få hjelp både for behandlere og pasienter. 

Resultatet: mer effektiv og riktigere behandling.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler