Kraftig økning i kokainbruk blant unge i Oslo

17 prosent av guttene som går på Vg3, oppgir at de har brukt stoffet i løpet av siste året, viser en ny undersøkelse fra NOVA, OsloMet.

Publisert: 22. mai 2023
Sist oppdatert: 22. mai 2023

Undersøkelsen viser at det er vanligere å bruke kokain blant unge på Oslo vest og i indre by enn andre steder i hovedstaden. Foto: Shutterstock

Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023, som ble publisert 19. mai, viser at kokainbruken blant elever på videregående er sterkt økende.

- Det er dette vi har fryktet, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. - Undersøkelsen bekrefter det bildet som blant annet politi, utelivsbransjen og ungdommen selv har beskrevet den siste tiden. Økningen i bruk tyder på en normalisering av et stoff som kan være svært farlig og avhengighetsskapende. Det kan vi ikke sitte stille og se på.

Tredobling av bruken

Åtte prosent av denne elevgruppen svarte at de har brukt stoffet i løpet av det siste året. Tallet er nesten tre ganger så høyt som i 2018, da tre prosent rapporterte om det samme, og dobbelt så høyt som i 2021.

– Vi har aldri sett så høye kokaintall noen gang. Dette er nytt, kommenterer NOVA-forsker Anders Bakken som står bak undersøkelsen.

Gutter bruker dobbelt så mye som jenter

Det er flere gutter enn jenter som rapporterer bruk av kokain. Blant guttene på Vg3 sier 17 prosent at de har prøvd stoffet. Blant den firedelen av guttene på videregående som oftest har vært beruset på alkohol, det vil si mer enn ti ganger siste år, rapporterer 35 prosent at de også har brukt kokain minst en gang siste år.

Svaret er forebygging og mer informasjon

- Skal vi stoppe denne trenden, må satsningen på forebygging og målrettet informasjon trappes kraftig opp, mener Hansen. - Mange av dem som tester kokain, er neppe klar over risikoen de utsetter seg for, eller så lukker de øynene og lar det stå til. En ting er det som skjer i Exit, men hvis en 17-åring ser at også stadig flere kompiser og venninner tar kokain på fest, så øker presset og forventningene om selv å prøve. Det er trolig dette vi nå ser resultatet av, mener Inger Lise Hansen.

Om undesøkelsen

Ung i Oslo 2023 har blitt gjennomført på ungdomsskoler og på videregående skoler i Oslo siden 1996.

Årets undersøkelse ble gjennomført på 83 skoler i perioden januar til mars 2023. Mer enn 25.000 ungdommer deltok. Svarprosenten er 69 prosent. 

Ung i Oslo er Oslo sin Ungdata-undersøkelse. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført undersøkelsen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler