Kritisk evaluering av cannabislegalisering i Canada

Nylig la et myndighetsoppnevnt utvalg fram den første evalueringen av cannabislegaliseringen i Canada. Utvalget konkluderer med at legaliseringen prioriterer industriinteresser framfor folkehelse.

Publisert: 5. juni 2024
Sist oppdatert: 5. juni 2024
Cannabisblad på treplanke.

Cannabisproduktene som selges i Canada er blitt stadig sterkere—de fleste har nå et THC-innhold på over 20 prosent. Foto: Shutterstock

Det er det anerkjente magasinet Foreign Policy som i en artikkel oppsummerer funnene i evalueringen.

I 2018 ble Canada den første G-7-nasjonen som legaliserte cannabis, og lanserte en milliardindustri praktisk talt over natten. Dette ble sett på som av en av de største endringene i offentlig politikk i landet i nyere tid.

Har ofret folkehelsen

Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som står bak rapporten, konkluderer med at legaliseringsprosessen delvis har ofret folkehelsen for å skape et kommersielt marked. Likevel sliter mange cannabisbedrifter med å tjene penger. Både små og store produsenter har problemer med lønnsomheten – de små på grunn av høye avgifter og lave produksjonsgrenser, de store på grunn av overproduksjon og fallende priser.

Les også denne Actis-rapporten: Erfaringer med legalisering

Ingen reduksjon i ungdomsbruken.

Samtidig ser det ut til at legaliseringens folkehelseeffekter har vært stabile eller forverret seg. Canadas cannabisbruk blant personer under 25 år var allerede blant de høyeste i verden før legaliseringen; men legaliseringen har ikke ført til noen reduksjon i ungdomsbruken. Gjennomgangen påpekte også økende rapporter om forgiftninger blant barn som utilsiktet inntar spiselige cannabisprodukter. Det tyder på at eksisterende reguleringer ikke forhindrer skade på mindreårige.

Samtidig, ifølge gjennomgangen, blir cannabisprodukter stadig sterkere—de fleste som selges nå har et THC-innhold på over 20 prosent. Det har også vært lite håndheving av reguleringer knyttet til salg, markedsføring og forskrivning av medisinsk cannabis.

Evalueringen peker også på noen områder med positive resultater, inkluderer at flere voksne nå kjøper cannabis lovlig, og at domfellelser for besittelse har sunket med 95 prosent. Imidlertid har regjeringens program for å gi amnesti til personer som tidligere er dømt for cannabisrelaterte forbrytelser vært ineffektivt, med få innvilgede benådninger.

Kan bli reversert?

En fersk meningsmåling finner at det fortsatt er flertall for legalisering i befolkningen fem år etter politikken ble endret, men støtten er sterkest blant de eldste velgerne. I gruppen 18-34 år er det nå mindre enn 50 prosent som støtter legalisering. 

Canada går til valg neste år. Det konservative opposisjonspartiet har vært forholdsvis tause om temaet. Partilederen, Pierre Poilievre, har vært kritisk til regjeringens narkotikapolitikk og stemte mot legalisering i 2017, men det er uklart om partiet vil prioritere å reversere politikken dersom de får regjeringsmakten etter valget.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler