Mindre vold etter innskrenking av skjenketiden

En ny studie fra Baltimore har sett på sammenhengen mellom skjenketider og vold.

Publisert: 19. desember 2023
Sist oppdatert: 19. desember 2023
Ølglass på bardisk.

Forskerne konkluderer med at innstramming i skjenketidene kan være en modell for andre som ønsker å skape tryggere nabolag. Foto: Pernille Huseby

Senatet i Maryland reduserte skjenketidene i et distrikt av Baltimore fra 06.00 - 02.00 til 09.00-22.00. Antallet skjenketimer gikk dermed ned fra 20 til 13.

150 meters radius

Forskerne undersøkte voldskriminalitet i et område innenfor 150 meter radius fra skjenkesteder med innskrenket skjenketid, og fem kontrollområder med liknende kriminalitet, sosioøkonomisk status og tilgang på alkohol.

Forskerne ville undersøke om antallet voldsforbrytelser gikk ned etter at politikken ble endret, og om denne endringen var begrenset til området der innstrammingen skjedde.

Tryggere byer med kortere skjenketid

Tryggere nabolag

Resultatene viste at antallet voldsforbrytelser innenfor 150 meter radius fra skjenkestedene sank fra et snitt på 502 i årene før innstrammingen, til 319 etter innstrammingen.

Før innstrammingen var nivået av voldskriminalitet omtrent likt i forsøksområdet som i kontrollområdene. Etter innstrammingen sank voldsnivået i forsøksområdet dobbelt så mye som i kontrollområdene.

Forskerne konkluderer med at innstramming i skjenketidene kan være en modell for andre som ønsker å skape tryggere nabolag.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler