Tryggere byer med kortere skjenketid

Mange kommuner har redusert skjenketiden og sett betydelig reduksjon i utelivsvold. Flere burde gjøre det samme.

Publisert: 27. juni 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Bilde fra brygge i Trondheim.

Skyer på himmelen: I Trondheim øker bruken både av cannabis og kokain. Foto: Wikimedia commons

Alkoholkonsum har negative konsekvenser for den enkelte, og fører ofte også til plager for tredjepart. Det er derfor gode grunner til at vi bør forsøke å begrense alkoholkonsumet i samfunnet.

Sammenhengen mellom tilgjengelighet og forbruk er godt dokumentert i forskningen. Det er også derfor WHO peker på begrensing av tilgjengelighet som én av de tre viktigste faktorene som reduserer alkoholforbruket, og dermed skadeomfanget.

Les også: Slik rustester du politikerne før valget.

Kan tilpasse lokalt

Salgs- og skjenkebevillinger er et av de viktigste virkemidlene vi har for å begrense alkoholkonsumet, fordi de bidrar til å begrense den fysiske tilgangen til alkohol. Men de siste 30 årene er antall skjenkesteder tredoblet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Alkoholloven gir kommunene et stort rom for å føre en lokalt tilpasset alkoholpolitikk. Flere kommuner har valgt å stramme inn på de nasjonalt fastsatte salgs- og skjenketidene med stor suksess.

Les også: Gratis hefte om lokal ruspolitikk!

Drastisk reduksjon i utelivsvold

Erfaringer fra Trondheim viser at hele 70 prosent av volden mellom klokken tre og fire om natten forsvant da kommunen reduserte skjenketidene med én time. Nedgangen i fysisk vold var over en tredjedel. Dataene viser at volden ikke ble flyttet til andre tider eller andre deler av byen, men at den faktisk forsvant.

Tilsvarende nedgang ser vi i en studie av de 18 største bykommunene i Norge: Én times kortere skjenketid gir kutt i antall voldstilfeller med 17 prosent.

Et konkret forslag om å stanse skjenkingen klokken 02 vil derfor ha en rekke fordeler og er enkelt å iverksette. Da setter man innbyggernes interesser foran næringshensyn.

Vil ha kortere skjenketid

Nordmenn ønsker en solidarisk og omsorgsfull alkoholpolitikk. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis tidligere i år, mener seks av ti at maksimaltiden for servering av alkohol bør være kl. 02.00 eller tidligere.

Det er heldigvis sterk støtte til en aktiv alkoholpolitikk i Norge, og kommunene har avgjørende myndighet på skjenkingen. Det betyr at alkoholpolitikk bør være en del av den kommende kommunevalgkampen der du bor. Alkoholpolitikken må omsette omsorgsfull retorikk til konkrete forslag.

Actis mener: 

  • Kommunene bør sette maksimaltiden for skjenking av alkoholholdig drikk til kl. 02.00.
  • Samtlige kommuner bør etablere et formalisert samarbeid mellom politi, kommune, frivillige organisasjoner og serveringsbransjen med regelmessige møtepunkter og med fokus på tilrettelegging for et trygt uteliv.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen