Ett steg nærmere alkoholmerking

Helsemerking av alkohol har vært en viktig sak for Actis. Derfor er det gode nyheter når helseminister Ingvild Kjerkol nå har gitt Helsedirektoratet beskjed om å vurdere hvordan alkoholholdig drikke i praksis kan merkes med advarsler om helserisiko.

Publisert: 26. januar 2023
Sist oppdatert: 26. januar 2023

Snart kan denne flasken få en helseadvarsel som opplyser om sammenhengen mellom alkohol og blant annet kreft. Foto: Shutterstock

Oppdraget fra ministeren kommer åtte måneder etter hun mottok den 30 sider lange utredningen fra Helsedirektoratet, som anbefaler advarselsmerking av alkohol.

Sent men godt

– At Kjerkol nå tar aksjon er et viktig skritt i riktig retning, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. - Dette handler om å gi folk muligheten til å gjøre gode helsevalg, og da må de få vite hva de får i seg.

Teori og praksis

Anbefalingen fra Helsedirektoratet unngikk å si noe om selve utformingen av merkingen og hvordan det kan gjennomføres og forvaltes i praksis. Det er dette Kjerkol nå har bedt om innspill til. Merkingen vil trolig inneholde helseadvarsler for blant annet graviditet og trafikk. Actis også har argumentert for at emballasjen må påføres en innholdsdeklarasjon.

Les også: EU gir klarsignal for alkoholmerking i Irland

På forsiden

WHO er tydelige i sine anbefalinger og oppfordrer blant annet til å innføre konkrete retningslinjer for størrelse og font, og at advarselen plasseres på forsiden av produktet – med lettfattelig informasjon.

Det haster

- Risikoen er at det vil ta tid før merkingen er plass og påført produktene ute butikkhyllene, påpeker Hansen. – Vi ser fra andre land at særlig alkoholindustrien motarbeider disse prosessene. Håpet er likevel at initiativet til Kjerkol får forgang i sakene og at vi så raskt som mulig følger etter Frankrike, USA, Australia og andre land som allerede har iverksatt løsninger for alkoholmerking, sier Hansen.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler