Studentene ønsker flere alkoholfrie arenaer

Årets ShoT-undersøkelse viser at de fleste studenter drikker alkohol. Allikevel ønsker 61 prosent av studentene flere alkoholfrie arenaer.

Publisert: 14. september 2022
Sist oppdatert: 4. oktober 2022
Ungdom som står oppstilt på rekke.

Nesten 60 000 norske studenter har besvart årets SHoT-undersøkelse. Foto: Pexels.

I år har 59 544 studenter både i Norge og i utlandet besvart SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse), som blant annet viser følgende hovedfunn:

Alkohol:

  • 90 prosent av studentene drikker alkohol.
  • Rundt 1 prosent av studentene drikker 4 ganger i uken eller mer.
  • 15 prosent drikker 2-3 ganger i uken.
  • Studentenes alkoholvaner har vært forholdsvis stabile det siste tiåret.

Narkotika:

  • Det har de siste årene vært en betydelig økning i andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika: Andelen har steget fra 23 % i 2010 og 2014 til 30 % i 2022.
  • 16 % av studentene har brukt cannabis det siste året.
  • Nesten hver tredje student mener det bør bli lovlig å bruke cannabis for personer over 18 år.
  • Det har også vært en klar økning i rapporterte psykiske plager hos norske studenter det siste tiåret: Forekomsten av psykiske plager har økt fra nesten hver 6. student i 2010 til over hver 3. i 2022.

SHoT ble gjennomført første gang i 2010, etter at Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet utredet situasjonen for psykiske helsetjenester for studenter.

SHoT 2022-undersøkelsen kan leses i sin helhet her.

Mer sårbare

- Hjernen er ikke ferdig utviklet før i midten av 20-årene og derfor er det viktig at studenter også har god kunnskap om hvordan rusmidler påvirker dem. Forventningene til alkoholbruk og drikkepress eksistere også blant studenter. Det trenger vi økt bevissthet rundt, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

- Unge hjerner er mer sårbare for alkoholrelaterte endringer, som kan føre til dårligere hukommelse og svekket læringsevne. Dette er uheldig i en livsfase hvor utdanning og læring skal stå i sentrum. Når over 60 % ønsker flere alkoholfrie arenaer må dette bli tatt på alvor, oppfordrer Hansen.

Les også: "10 ting du bør vite om ungdom og alkohol".

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler