Eldre drikker oftest

Eldre drikker oftere, men mindre alkohol, enn unge, viser Folkehelseinstituttets nye rapport.

Publisert: 30. september 2020
Sist oppdatert: 20. september 2022
Vinglass som fylles.

Eldre drikker oftest av alle aldersgrupper, men drikker mindre hver gang. Foto: Shutterstock

Eldre drikker oftere enn unge. Mens norske 20-åringer drikker i snitt 33 ganger i året, drikker 60-åringer i snitt 53 ganger i året.

Selv om eldre er den delen av befolkningen som drikker oftest, drikker de mindre alkohol om gangen, ifølge rapporten «Alkohol i Norge», publisert av Folkehelseinstituttet.

Drikker på hverdager

Yngre drikker mer alkohol av gangen, og de drikker som oftest i helgene. Unge mellom 16 og 24 år er den gruppen som drikker seg full oftest. Dette er et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader.

Les også: 10 ting du bør vite om ungdom og alkohol.

Eldre drikker i større grad i ukedagene, og de drikker hovedsakelig oftest vin. Men også jevnt alkoholinntak over tid er skadelig.

Les også: Alkoholbruken blant eldre stiger.

Med alderen svekkes kroppens evne til å håndtere alkohol. I tillegg er eldre den delen i befolkningen som bruker flest legemidler. Det trengs mer kunnskap om alkoholbruk blant eldre, om kombinasjonen av alkohol og legemidler og konsekvensene det kan få.

10 prosent drikker halvparten av alkoholen

Alkohol i Norge er årlig statistikk om alkoholkonsum og -omsetning i Norge. Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen i Norge økte kraftig fra begynnelsen av 90-tallet og 2008, og har deretter flatet noe ut.

I 2017 drakk nordmenn over 15 år i snitt 6,72 liter ren alkohol. Av dette kommer 0,78 liter ren alkohol fra taxfree, grensehandel og innførsel fra andre land.

Les også kunnskapsoppsummeringen Eldre og rus – de viktigste utfordringene

Alkoholkonsumet er svært skjevfordelt i befolkningen. Forskere anslår at den tiendedelen av befolkningen som drikker mest, drikker omtrent halvparten av all alkoholen som drikkes.

Det er en nær sammenheng mellom det totale alkoholkonsumet og andelen som drikker svært mye. Når alkoholbruken øker i samfunnet, øker den også blant de som drikker mest.

Forskningen viser at høye priser på alkohol og begrensninger i tilgjengeligheten er de mest effektive tiltakene for å dempe alkoholforbruket i befolkningen, både blant unge og blant de som er avhengige av alkohol. Når bruken synker, reduseres også de alkoholrelaterte skadene.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen