Rekordhøyt forbruk av reseptbelagte legemidler i USA

Ny studie viser at amerikanske kvinner kan forvente å gå på reseptbelagte legemidler 60 prosent av livet.

Publisert: 13. oktober 2023
Sist oppdatert: 13. oktober 2023
Rosa piller nærbilde

Mer enn 112,000 amerikanere har dødd av overdose de siste 12 månedene. Foto: Shutterstock

For amerikanske kvinner over 15 år er det mer vanlig å bruke reseptbelagte legemidler enn å ikke bruke dem, viser studien som nettopp er publisert i Duke University Press.

Andre tall:

  • Amerikanske menn vil i gjennomsnitt bruke reseptbelagte legemidler gjennom halve livet.
  • Blant menn over 40 er det vanligere å ta slike legemidler enn å ikke ta dem.
  • Amerikanere over 65 år forventes å ha åtte til ni år der de går på fem eller flere reseptlagte legemidler samtidig.
  • I 1996 ville nyfødte jenter i snitt ta antidepressiva i 5,55 år av livet sitt. I 2019 hadde tilvarende tall doblet seg til 12,52 år.

Det må understrekes at tallen over handler om reseptbelagte legemidler generelt og ikke opioider spesifikt.

Hva betyr dette?

På den ene siden er legemidler et viktig ledd i forebygging og behandling av ulike sykdommer, men effekten av legemidler er ikke entydig. Legemidler har en lang rekke bivirkninger - i nyere tid tydelig demonstrert gjennom opioidepidemien i Nord Amerika. Dessuten: Når man tar flere stoffer samtidig, risikerer man interaksjonseffekter som øker risikoen ytterligere.

Les også: Mindre heroin – mer legemidler

Etniske forskjeller

Når man i studien finner forskjeller i legemiddelbruk mellom etniske grupper, tyder det på ulikheter i tilgangen til helsetjenester, uten at det nødvendigvis er et gode å komme opp på samme nivå som hvite amerikanere, som er den gruppen med høyest forbruk av legemidler.

Tar 10 prosent av helseutgiftene

Studien tar også opp mulige miljøeffekter ved at rester av legemidler skilles ut fra kroppen og kan ende opp i naturen.

I tillegg er utgiftene til legemidler en betydelig belastning på helsebudsjettene. I 2018 sto legemidler for 10 prosent av de samlede helseutgiftene. Andelen er forventet å øke til 15 prosent i 2026.

Kilde: Life Course Patterns of Prescription Drug Use in the United States | Demography | Duke University Press (dukeupress.edu)

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen